‘ซีพี ออลล์ – ตชด.ภาค 2’ ร่วมมือพัฒนา ‘ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม’ โซนอีสาน   

ซีพี ออลล์” ร่วมกับ “บก.ตชด.ภาค 2” พัฒนาโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ ร่วมกับ พล.ต.ต.ดร.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมคณะ ประชุมหารือโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับบทบาทของ “ตำรวจตระเวนชายแดน” นอกจากทำหน้าที่ด้านความมั่นคงตามชายแดนและป้องปราบอาชญากรรมแล้ว อีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญ คือ “หน้าที่เป็นครู” ให้แก่เด็ก เยาวชนผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ “โรงเรียน ตชด. ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ ซีพี ออลล์ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนร่วมพัฒนาสนับสนุนเยาวชนและกลุ่มเปราะบาง ให้มีโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ ซึ่งปัจจุบัน ศปก.ตชด.ภาค 2 (ภาคอีสาน) มีโรงเรียนในความดูแล จำนวน 53 โรงเรียน

โดย ซีพี ออลล์ มีการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการปลูกป่า ปลูกอนาคต – ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุบาลกล้าไม้ และ โครงการ  ALL SME MARKET PLACE ซึ่งพร้อมสนับสนุนโรงเรียนและศูนย์ฝึกอาชีพศิษย์เก่า ในด้านองค์ความรู้แบบ “บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น” ตามแนวทางของโครงการของกลุ่มโรงเรียน CP ALL CONNEXT ED ซึ่งมีเป้าหมายในการสนับสนุนโรงเรียน ตชด. ให้ครบทุกมิติความยั่งยืน ตามปณิธานองค์กร “Giving & Sharing”.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password