กนอ. ติวเข้ม ปั้นสุดยอดผู้ประกอบการนิคมฯ มืออาชีพรุ่นที่ 2

กนอ. ติวเข้มผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ รุ่นที่ 2 เสริมแกร่งผู้ประกอบการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงประกอบกิจการ ทั้งขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการ มาตรการ และกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า กนอ.จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ” (I-EA-T Orientation) ภายใต้ สถาบัน กนอ. (I-EA-T Institute) ขึ้นเป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2567 ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) ความรู้ทั่วไปในนิคมอุตสาหกรรม 2) การอนุมัติ อนุญาตในนิคมอุตสาหกรรม 3) การบริหารจัดการโรงงาน/การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม และ 4) การยกระดับให้เป็น Eco Factory โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมและสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมจากทั่วประเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านลูกค้าของ กนอ. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ และนำไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโรงงานให้มีศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ นายยศภัทร เพิกแสง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบมาตรฐาน บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบกิจการบนพื้นฐานความยั่งยืน การได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 (GI 5) และโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการยกระดับโรงงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

“เนื้อหาหลักสูตรในปีนี้จะเข้มข้นมากขึ้น เนื่องจาก กนอ. มุ่งมั่นให้พันธมิตรของเรา มีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวเพื่อรองรับกับทุกสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อภาวการณ์เศรษฐกิจโลก ให้สมกับที่เป็นส่วนสำคัญของความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ที่สำคัญ กนอ. มีโครงการ Digital Twin ซึ่งเป็นการจำลองระบบนิคมอุตสาหกรรมในรูปแบบเสมือนจริง เชื่อมโยงข้อมูลจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ กล้องวงจรปิด ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ระบบขนส่ง และข้อมูลอื่นๆ เข้าด้วยกัน แสดงผลแบบ Real Time บนแพลตฟอร์มดิจิทัล ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ตัดสินใจ และบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นการยกระดับการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมสู่ยุคดิจิทัล ที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ไฟฟ้า และทรัพยากรต่างๆ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความยั่งยืน และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ” นายวีริศ กล่าว

สำหรับหลักสูตรผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ (I-EA-T Orientation) รุ่นที่ 2 เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการประกอบกิจการตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ทั้งกฎหมายและมาตรการต่างๆ ที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมต้องนำไปปฏิบัติ บริหารจัดการในนิคมอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนของการจัดการสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนการขออนุมัติอนุญาต และการนำแนวคิด Eco Factory มาประยุกต์ใช้ในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันยังเป็นการให้ความรู้ด้านการยกระดับโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password