‘รมช.คมนาคม’ ชงรัฐบาลหนุนงบเกือบ 30 ล. สร้างอาคารหอพักวิทยาลัยสงฆ์

“มนพร เจริญศรี” ชงรัฐบาลอนุมัติงบประมาณเกือบ 30 ล้านบาท สร้างอาคารเอนกประสงค์ สนับสนุนสร้างโอกาสทางการการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ เพิ่มศักยภาพพื้นที่อำนวยความสะดวกจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มั่นใจเป็นอีกสถาบันการศึกษาทางเลือก สร้างพื้นฐาน โอกาสทางการศึกษาที่ดี ของลูกหลานเยาวชน และประชาชน เชื่อมโยงการศึกษา ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ไทย ลาว เวียดนาม

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 “ส.ส.เดือน” นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม ส.ส. เขต 2 นครพนม พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันต้องยอมรับว่าการสร้างพื้นฐานการศึกษาของลูกหลานเยาวชน และประชาชนทั่วไป ถือเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงรัฐบาลทุกยุคให้การสนับสนุน สร้างโอกาสทางการศึกษา เช่นเดียวพื้นที่ จ.นครพนม ถือเป็นความโชคดี ตนในฐานะเป็น ผู้แทนในพื้นที่นครพนม รวมถึงเคยร่วมทำงานในคณะกรรมาธิการ การศาสนา สิลปะ และวัฒนธรรม จึงได้ร่วมขับเคลื่อนพัฒนา วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ภายหลังมีการก่อตั้ง มาตั้งแต่ปี 2539 ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญ ที่สร้างโอกาสทางการศึกษา ทั้งภิกษุสงฆ์ สามเณร รวมถึงประชาชนทั่วไป เน้นการศึกษา รวมถึงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ในพื้นที่ 3 จังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร รวมถึงในพื้นที่ อนุภาคลุ่มน้ำโขง ไทยลาว เวียดนาม

ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนใน ระดับปริญญาตรี 4 สาขาวิชา 1. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 2. สาขาวิชาสังคมศึกษา 3. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และ 4. สาขาวิชารัฐศาสตร์ นอกจากนี้ยังเปิดการเรียนการสอนใน ระดับประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ โดยมีผลผลิตทางการศึกษา มาแล้วหลายรุ่น สำหรับปีการศึกษาปี 2565 ที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับการศึกษากว่า 300 คน

รมช.คมนาคม กล่าวอีกว่า หลังมีการพัฒนาด้านการศึกษามาต่อเนื่อง นอกจากอาการเรียนหลังปัจจุบัน ทางวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับอาคารสถานที่ไม่เพียงพอ ตนจึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วน เสนองบประมาณ นำเสนอปัญหาไปยังรัฐบาล จนกระทั่งได้รับอนุมัติงบประมาณ เกือบ 30 ล้านบาท จากรัฐบาล ในการดำเนินการก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ รวมถึงใช้เป็นหอพัก วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  เป็นอาคารสูง 4 ชั้น  เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมทางการศึกษา และเป็นหอพักของนักศึกษา ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด เพื่อประโยชน์ในการศึกษา พร้อมดำเนินการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา มีระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ 1 ปี หลังแล้วเสร็จ เชื่อมั่นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา รวมถึง วิทยาลัยสงฆ์นครพนม อนาคต จะเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างโอกาสทางการศึกษา ให้ลูกหลานเยาว รวมถึงประชาชน มีการศึกษาที่ดี มีคุณภาพไม่แพ้สถาบันการศึกษาทั่วไป อย่างแน่นอน ส่งผลดีการสร้างงาน สร้างอาชีพ ในอนาคต.

หมายเหตุ : “ส.ส.เดือน” นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม พร้อมด้วย ท่านคำพัน อั่นลาวัน เอกอัครรัฐทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย และผู้แทนถาวรประจำองค์การ UNESCAP ดร.ไพจิต ศรีวรขาน อดีต ส.ส.นครพนม เขต 3 พรรคเพื่อไทย นายแพทย์ อลงกต มณีกาศ ส.ส. เขต 3 นครพนม พรรคภูมิใจไทย นายอนุชิต หงษาดี นายก อบต.โพนสวรรค์ นายชาญชัย คำจำปา อดีต นายก เทศมนตรีเทศบาลตำบลพระซอง อ.นาแก ตลอดจน คณะสงฆ์ผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และตัวแทน ประชาชน ร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเอนกประสงค์ รวมถึงใช้เป็นหอพัก วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  เป็นอาคารสูง 4 ชั้น  เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมทางการศึกษา และเป็นหอพักของนักศึกษา โดยได้รับงบประมาณจากรัฐบบาลสนับสนุนการก่อสร้าง เกือบ 30 ล้านบาท

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password