ป่อเต็กตึ๊งทุ่ม 4 ลบ. ช่วยผู้ป่วยขาดแคลนผ่าน ‘รพ.-หน่วย สธ.’ 78 แห่งทั่วไทย

“วิเชียร เตชะไพบูลย์” นำทีมกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมมอบเงินสงเคราะห์กว่า 4 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลน ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯและต่างจังหวัดรวม 78 แห่ง  ผ่านโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ, นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการ และผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมใน พิธีมอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ขาดแคลนแก่โรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ จังหวัดใกล้เคียง จำนวน 34 แห่ง โดยมี ผู้แทนโรงพยาบาล และหน่วยงานสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ

นอกจากนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยังกำหนดมอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ขาดแคลนให้กับโรงพยาบาล และหน่วยงานสาธารณสุข ในส่วนภูมิภาค จำนวน 44 แห่ง โดยมีมูลนิธิฯ /สมาคมจีนประจำจังหวัดต่างๆ เป็นตัวแทนมอบ รวมงบประมาณที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ขาดแคลน ผ่านโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขในปี พ.ศ.2566  รวม 78 แห่งทั่วประเทศ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,116,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 55 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้มอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ขาดแคลน โดยริเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักในงานสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิฯ เป็นความมุ่งหวัง เพื่อช่วยเหลือสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ช่วยให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลนมีโอกาสเข้ารับการรักษาพยาบาลทางสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม โดยมอบเงินผ่านโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ ซึ่งแต่ละแห่ง จะมีนักสังคมสงเคราะห์ หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้พิจารณามอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยที่ขาดแคลน โดยทำรายงานการสงเคราะห์ให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ทราบทุกเดือน

โดยตลอดระยะเวลากว่า 113 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ  ศาสนา  เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆ ด้าน ดังปณิธาน “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” ต่อไป

ติดตามข่าวสารกิจกรรม การช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password