ออมสินผนึกกำลังภาคเอกชนส่งเสริมศักยภาพ Startup และ SMEs ไทย

ธนาคารออมสิน ผนึกกำลังสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และโครงการท็อปส์ ท้องถิ่น จับมือร่วมส่งเสริมศักยภาพ Startup และ SMEs ไทย ปูทางสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน

นางปรางมาศ เธียรธนู รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และ นายไบร์อัน โธมัส ฮิลล์ Head of Tops Tongtin ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)” ระหว่างธนาคารออมสิน สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และโครงการท็อปส์ ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ไทย เติบโตอย่างยั่งยืน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากภาคเอกชนในการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ

โดยธนาคารจะให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อใช้ในการก่อตั้งกิจการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือขยายกิจการ พร้อมส่งต่อผู้ประกอบการให้กับโครงการท็อปส์ ท้องถิ่น ให้เข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งให้คำปรึกษา คำแนะนำ หรือจัดอบรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้านธุรกิจ หรือการจับคู่ธุรกิจ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password