ออมสิน สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม NEXT GEN NEW WORLD

ออมสิน มอบเงิน สนับสนุนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและเยาวชนให้เห็นถึงความสำคัญ ในการรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม NEXT GEN NEW WORLD

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ รับมอบเงินจากนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เพื่อสนับสนุนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่อบรมให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและเยาวชนให้เห็นถึงความสำคัญ การปลุกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม NEXT GEN NEW WORLD โดยมี พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พลเอกประดิษฐ์ บุญเกิด เลขาธิการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พันเอกนนท์ จุลานนท์ เลขานุการคณะทำงานโครงการฯ และนางสาววชิรา การสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานความยั่งยืน กลุ่มยุทธศาสตร์ ร่วมด้วย ณ อาคารรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password