กรุงไทยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ขาดแคลนและผู้ป่วยชุมชน

ธนาคารกรุงไทยมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับชุมชนบางน้ำผึ้ง มูลนิธิบ้านนกขมิ้น และมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ขาดแคลนและด้อยโอกาส

นางสาวนวลศิริ ไวทยานุวัตติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคาร มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับชุมชนบางน้ำผึ้ง มูลนิธิบ้านนกขมิ้น และมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย เพื่อเติมกำลังใจ และบรรเทาทุกข์ แก่ผู้ขาดแคลน และผู้ป่วยในชุมชนที่มูลนิธิต่างๆ ดูแลและรับผิดชอบในยามฉุกเฉิน เพื่อให้มีอาหารและของใช้จำเป็นสำหรับการดำรงชีพ นับเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจที่ดีให้แก่สมาชิกในชุมชน ต่อไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password