คมนาคม จี้ กทม. ตอบปัญหาด่วน!ปมรถไฟฟ้าสีเขียว 3 ข้อ

คมนาคม ร่อนหนังสือด่วน! ถึงปลัด กทม. ขอสำเนาเอกสาร 3 ประเด็น จ้างติดตั้งงานระบบ-เดินรถ ใช้ประกอบความเห็นร่างสัญญาร่วมลงทุนรถไฟฟ้าสีเขียวให้ ครม. “ศักดิ์สยาม” ยันไม่ขัดข้องหากจะชงร่างให้ ครม. เคาะอีกรอบ แต่ต้องถูกกฎหมาย

วันที่ 15 มี.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงคมนาคม โดยคณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ส่งหนังสือไปยังปลัดกรุงเทพมหานคร ขอให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) ตอบใน 3 ประเด็น เพื่อจะใช้เป็นความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เรื่องร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ประกอบด้วย 

1.ขอสำเนาเอกสารการอนุมัติให้ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เข้าพื้นที่ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ที่ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กับ กทม. ว่าด้วยการจำหน่ายทรัพย์สินและโอนภาระทางการเงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และ ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ของ รฟม. ให้ กทม. ที่ ข้อ 2.1 กำหนดไว้ว่า รฟม. อนุญาตให้ กทม. เข้าพื้นที่ติดตั้งงานได้ตามความเหมาะสม แต่ กทม. กลับมอบหมายให้ กรุงเทพธนาคม เป็นผู้เข้าพื้นที่แทน 

2.ขอสำเนามติสภา กทม. ในการอนุมัติให้ กทม. ว่าจ้าง กรุงเทพธนาคม เป็นผู้ติดตั้งงานระบบเดินรถ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 รวมถึงการอนุมัติงบประมาณจากสภา กทม. ด้วย และ 3.ขอสำเนามติสภา กทม. ในการอนุมัติให้ กทม. เพื่อว่าจ้างเดินรถดังกล่าว ทั้งนี้ ในรายละเอียดขอทราบกรอบระยะเวลาและกรอบวงเงินงบประมาณในการว่าจ้าง กรุงเทพธนาคม เดินรถว่าเป็นงบประมาณเท่าไร

ด้านนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวว่า หากกระทรวงมหาดไทยเสนอขยายสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวมาให้ ครม. พิจารณาอนุมัติอีกครั้ง ทางกระทรวงคมนาคมไม่ได้ขัดข้อง แต่อยากให้ กทม. โดยกระทรวงมหาดไทย ตอบความเห็นประกอบการพิจารณา ครม. ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา ครม. ของกระทรวงคมนาคม ที่ทำหนังสือถามไปเพิ่มเติม กลับมาให้ชัดเจนก่อน อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าหากโครงการดังกล่าวมีการดำเนินการตามระเบียบข้อกฎหมาย และถูกหลักธรรมาภิบาล ทางกระทรวงคมนาคมก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password