ส.อ.ท. จับมือ กลุ่มเซ็นทรัล เชื่อมโยงโอกาสทางการค้า

ส.อ.ท. และ กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยและเชื่อมโยงโอกาสการพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งสร้างช่องทางและโอกาสทางการค้า และบริการให้กับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่กลุ่มเซ็นทรัล ได้ร่วมเป็นสมาชิกและร่วมงานกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เราเล็งเห็นถึงศักยภาพอันแข็งแกร่งของสภาอุตสาหกรรมฯ ในการเป็นพันธมิตรที่สำคัญของภาคการผลิต รวมถึงเป็นแกนกลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนาธุรกิจการค้าและการลงทุนของสมาชิกและภาคอุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับสากลมาโดยตลอด รวมถึงการมีวิสัยทัศน์เดียวกับกลุ่มเซ็นทรัล ในการมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของไทยให้ยั่งยืน เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกและบริการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยผลักดันผู้ประกอบการไทย ผ่านการสนับสนุนนโยบาย และแผนการทำงานของสภาอุตสาหกรรมฯ โดยทำหน้าที่เป็นผู้ส่งผ่านการจัดจำหน่ายสินค้าของภาคผลิตสู่ผู้บริโภค เพื่อเชื่อมโยงโอกาสการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมถึงขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางที่หลากหลายของกลุ่มเซ็นทรัล

ทั้งนี้ โครงการที่กลุ่มเซ็นทรัลได้ดำเนินงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมฯ มีดังนี้

• การผลักดันคู่ค้าในกลุ่มเซ็นทรัล จำนวน 35 บริษัท ของ ไทวัสดุ, บีทูเอส และ ออฟฟิศเมท ให้จดทะเบียน Made In Thailand (MIT) เพื่อประโยชน์ในการเข้าเป็นคู่สัญญาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมโอกาสทางธุรกิจในการขยายช่องทางการเสนอขายสินค้าแก่ภาครัฐของผู้ประกอบการไทย

• การมอบสิทธิพิเศษในการใช้จ่ายให้กับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ เมื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ผูกบัตรสมาชิกกับแอปพลิเคชัน ดอลฟิน และมียอดใช้จ่ายผ่านเงินอิเล็กทรอนิกส์ ดอลฟิน วอลเล็ท (Dolfin Wallet) ครบ 1,000 บาท จะได้รับคะแนนสะสม The 1 จำนวน 1,000 คะแนน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนสมาชิกฯในการชำระเงินแบบดิจิทัล และลดการสัมผัสเงินสดให้มากที่สุด

• การเชื่อมโยงความร่วมมือในเรื่อง Refill Station สำหรับสินค้าอุปโภค-บริโภค ในร้านค้าปลีก เพื่อตอบรับ Model: Return-Refill-Repeat-Reuse ของ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIPMSE โดยกลุ่มเซ็นทรัลสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้ผลิตที่มีสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในแง่ของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่า สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นองค์กรหลักภาคเอกชนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ประกอบด้วย 45 กลุ่มอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 13,700 ราย

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นอีกครั้งที่ ส.อ.ท. กับ กลุ่มเซ็นทรัล ได้ร่วมมือกันเพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการค้าและบริการให้กับสมาชิก โดยเฉพาะ SMEs ไทย สถานการณ์ “COVID-19” เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่รุนแรง ส่งผลให้เศรษฐกิจ สังคม และการใช้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป ภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการบริการต้องปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงในยุค “Technology Disruption” รูปแบบการทำธุรกิจจึงต้องมีการปรับตัวให้สามารถตอบโจทย์ได้หลากหลายและต้นทุนต่ำ การทำธุรกิจโดยการร่วมมือกับพันธมิตรที่เข้มแข็งจะช่วยสร้างเศรษฐกิจเชิงแบ่งปัน (Sharing Economy) โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของทรัพยากรทุกอย่างเอง

ทั้งนี้ นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. สายงานสมาชิกสัมพันธ์ ได้เป็นผู้แทนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด โดยมี นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธาน ส.อ.ท. และ นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัดร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว

นายอภิชิต ประสพรัตน์ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยให้สมาชิกขยายช่องทางการค้าและการตลาด และพร้อมให้สมาชิกก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มตัว รวมถึงเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของ ส.อ.ท. ผ่านช่องทางใหม่ บนแพลตฟอร์ม Dolfin นอกเหนือจาก Line OA @ftithailand ซึ่งถือเป็นช่องทางใหม่ที่ ส.อ.ท. เชื่อมการบริการให้กับสมาชิก เพื่อช่วยให้สมาชิกเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของ ส.อ.ท. ได้สะดวกมากขึ้น นับเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจจากสมาชิกสู่สมาชิก เสริมความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password