สรรพสามิตแจงจับของหนีภาษีรอบสัปดาห์ ชี้! “บุหรี่-เหล้าเถื่อน” ยังนำ

กรมสรรพสามิตเผยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ 26 พ.ย. – 2 ธ.ค.64พบการกระทำผิด331คดี ค่าปรับ 7.62 ล้านบาท “บุหรี่-เหล้าเถื่อน” ยังนำโด่ง

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะ โฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยถึงผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2564  พบว่า มีการกระทำผิด จำนวน 331 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 7.62 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 167 คดี ค่าปรับ 1.67 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 121 คดี ค่าปรับ 4.68 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 3 คดี ค่าปรับ 0.01 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 18 คดี ค่าปรับ 0.11ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 1 คดี ค่าปรับ 0.01 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 13 คดี ค่าปรับ 0.37 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 8 คดี ค่าปรับ 0.77 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 846.645 ลิตร ยาสูบ จำนวน 60,365 ซอง ไพ่ จำนวน 44 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,310.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 12 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 15 คัน 

สรุปยอดรวมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 2 ธันวาคม 2564 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 4,618 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 104.88 ล้านบาทโดยแยกเป็น สุรา จำนวน 2,303 คดี ค่าปรับ 20.31 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 1,722 คดี ค่าปรับ 54.31 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 65 คดี ค่าปรับ 0.61 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 123 คดี ค่าปรับ 14.01 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 23 คดี ค่าปรับ 1.01 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 279 คดี ค่าปรับ จำนวน 6.21 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 103 คดี ค่าปรับ 8.42 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 28,131.325 ลิตร ยาสูบ จำนวน 1,255,678 ซอง ไพ่ จำนวน 2,632 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 386,958.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 25,645 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 337 คัน

ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password