ผู้พิพากษาสมทบฯร่วมพิธีอบรมและปฏิญาณตน

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีอบรมและปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว  จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล และจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา (ชมภาพบรรยากาศในพิธีฯ)

นายประกอบ ลีนะเปสนันท์  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็น ประธานในพิธีอบรมและปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จำนวน 42 จังหวัดปัตตานี 26 คน จังหวัดสตูล 21 คน และจังหวัดนครศรีธรรมราช 36 คน รวมทั้งสิ้น 125 คน 

โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววิไล จิวังกูร ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายปัญญา ช่อมณี อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8นายก่อเกียรติ สุพลพงษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 9, นายประคอง เตกฉัตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9, นายสถาพร ประสารวรรณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9, นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล  รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล, นางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์  อดีตประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะ, ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล  และจังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมพิธีดังกล่าว ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password