คณะอนุฯแก้หวยแพงชงแก้สัญญาตัวแทน-เพิ่มโทษทางแพ่ง

คณะอนุแก้ไขสลากเกินราคา เดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา เสนอแก้ไขสัญญาตัวแทนฯ เพิ่มโทษทางแพ่ง พร้อมเร่งบูรณาการหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสลากทั่วประเทศ

สืบเนื่องกรณีที่ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา คณะอนุกรรมการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์  และชุดเฉพาะกิจตรวจสอบฯ  ซึ่งขณะนี้ คณะอนุกรรมการต่างๆ ได้มีการประชุมและปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงการลงพื้นที่ของชุดเฉพาะกิจ เพื่อตรวจสอบการเบิกสลากที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศไปแล้ว นั้น

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุม สำนักงาน ก.พ.(เดิม) นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันนี้ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นครั้งแรก   ซึ่งตนได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่มีความห่วงใยปัญหาดังกล่าว และกำชับให้คณะทำงานเร่งดำเนินการ แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ดังนั้น คณะทำงาน จึงต้องเร่งรัดการทำงานเพื่อให้เป็นไปตาม กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ 2 เดือน เพื่อจะสามารถสรุปสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ได้ผลในทางปฏิบัติให้ได้ภายในเดือน พฤษภาคม 2565

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี  ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ เปิดเผยต่อไปอีกว่า ในการประชุมวันนี้ ได้มีการวางกรอบในการทำงานให้เป็นรูปธรรม ในเบื้องต้น ที่ประชุมเสนอว่า  ควรมีการปรับปรุงแก้ไขข้อสัญญาที่สำนักงานฯ ทำกับตัวแทนจำหน่ายสลาก โดยให้มีผลทางแพ่งเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้มข้นในทางปฏิบัติยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นด้วยกับแนวทางและมาตรการของสำนักงานสลากฯ ในการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาระยะสั้น ที่จัดให้มีการจำหน่ายสลากผ่านโครงการ สลาก 80 นั้น ที่ประชุมเห็นว่า ควรเพิ่มบทบาทและบูรณาการหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมทำการตรวจสอบการจำหน่าย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วย  สำหรับการลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้า ที่อยู่ระหว่างการเปิดให้ผู้ลงทะเบียนรายเดิม ยืนยันตัวตนและตรวจสอบการขายสลากตามราคาคาดว่าจะสามารถคัดกรองผู้จำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนดได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

ในส่วนของการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นั้น  ตนเห็นว่า แนวทางนี้เป็นแนวทางที่ดีและควรเร่งดำเนินการ เพราะเป็นวิธีการที่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการซื้อขายสลาก เมื่อถูกรางวัลก็มีระบบแจ้งเตือน โดยเบื้องต้นจะต้องมีการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ มีรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีการกำกับควบคุมที่เข้มงวด

“จากมาตรการต่างๆ ของสำนักงานสลากฯ ประกอบกับการขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการของคณะกรรมการและอนุกรรมการชุดต่างๆ  ที่มีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบการจำหน่ายสลาก รวมถึงการเบิกจ่ายสลาก ของที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศและการเพิ่มความเข้มข้นของกฎระเบียบ เริ่มจากทบทวนการมอบอำนาจรับสลากแทน  การใช้เอกสารที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการนำสลากไปจำหน่ายต่อ  ตลอดจนอีกหลายมาตรการ รวมถึงการผลักดันให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพิ่มโทษผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการจำหน่ายสลากเกินราคา รวมถึงกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ ที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบเกี่ยวกับการจำหน่ายสลาก ทำให้มั่นใจว่า จะสามารถแก้ปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคา บรรเทาความรุนแรงลงได้ภายในเวลา 2 เดือน” นายเสกสกล ระบุ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password