ครม.รับลูกคลังไฟเขียว 4 มาตรการภาษีสู้พิษ “น้ำมัน-โควิดฯ”

“อาคม” ควง “สันติ” นำทีม “บิ๊ก’กรมภาษี” แถลงข่าวรับมติ ครม. ไฟเขียว 4 เรื่องสำคัญ “เว้น VAT ซื้อขายเงินดิจิทัล – เว้นภาษีช่วย Starup ระดมทุน – จัด 0% ภาษีน้ำมันดีเซลและเตาเพื่อผลิตไฟฟ้า – ขยายเวลาเว้นอากรนำเข้าสินค้า/เวชภัณฑ์สู้โควิด” เผย! ผลพวงน้ำมันแพง อัดเงินกู้วิกฤตค่าขนส่ง ทำรัฐสูญไปแล้วกว่า 7 หมื่นล้านบาท ด้านสรรพากร กู้หน้ารัฐบาล จัดเก็บรายได้ 4 เดือนแรก เกินเป้ากว่า 8 หมื่นล้านบาท คาด! จีดีพีปี’65 ยังอยู่ในช่วง 3.5-4.5%

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง ร่วมแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. มาตรการบรรเทาภาระภาษีสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

นายอาคม ระบุว่า คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการมาตรการบรรเทาภาระ ภาษีสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดย ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (Exchange) และ การโอนสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้ง อนุญาตให้หักผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัลใน Exchange ออกจากกำไรจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัลใน Exchange  ได้

“ประเด็นนี้จะทำให้การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของนักลงทุนในประเทศไทยเกิดขึ้นใน Exchange ของประเทศไทย ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและทำให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินในอนาคตที่พร้อมสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุ

ขณะที่ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเสริมว่า กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากร ได้ให้ความสำคัญแก่การส่งเสริมอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินในอนาคตที่พร้อมสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล จึงได้เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. จำนวน 2 ฉบับ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลใน Exchange และ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการโอนสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยตามโครงการพัฒนาและทดสอบการใช้งานสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับการใช้งานภาคประชาชน โดยมีหลักการสรุปได้ ดังนี้

1. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลใน Exchange ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

2. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการโอนสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (Retail CBDC) ตามโครงการพัฒนาและทดสอบการใช้งานสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับการใช้งานภาคประชาชน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมทั้งได้ออก ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลเฉพาะที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน เป็นจำนวนเท่ากับผลขาดทุนจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลที่เกิดขึ้นในปีภาษีเดียวกัน ทั้งนี้ เฉพาะผลประโยชน์และผลขาดทุนจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลใน Exchange ตั้งแต่วันที่พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561  มีผลใช้บังคับ (14 พฤษภาคม 2561) เป็นต้นไป

“การบรรเทาภาระภาษีสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น จะช่วยให้ผู้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้รับความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และได้รับความเป็นธรรมในการเสียภาษีมากขึ้น รวมทั้งช่วยให้การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของนักลงทุนที่เกิดขึ้นใน Exchange ของประเทศไทย   มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการใช้เงินดิจิทัลในอนาคตต่อไป”  อธิบดีกรมสรรพากร ย้ำ

2. มาตรการยกเว้นภาษีการระดมทุนใน Startup ไทยผ่าน Venture Capital

นายอาคม กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการระดมทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนใน Startup ไทยที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งการลงทุนโดยตรง และการลงทุนโดยอ้อมผ่าน Venture Capital ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ และสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ Startup ไทยสามารถระดมทุนจากนักลงทุนได้เพิ่มขึ้น เสริมสร้างการลงทุนภายในประเทศ ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างยั่งยืนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเสริมว่า กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรได้ให้ความสำคัญแก่การระดมทุนของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการระดมทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)) ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนใน Startup ไทย ที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามที่คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายประกาศกำหนด โดยมีหลักการสรุปได้ ดังนี้

1. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ผู้ลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศสำหรับกำไรจากการขายหุ้นใน Startup

2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ CVC ทั้งไทยและต่างประเทศ และ PE Trust ต่างประเทศสำหรับกำไรจากการขายหุ้นใน Startup

3. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินใด้นิติบุคคลให้แก่ผู้ลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศสำหรับกำไรจากการขายหุ้นใน CVC ไทยและจากการที่ CVC ไทยเลิกกิจการ และกำไรจาก การขายหน่วยทรัสต์ใน PE Trust ไทยและจากการที่ PE Trust ไทยเลิกกิจการ  โดย CVC และ PE Trust  ไทยดังกล่าวเป็น CVC และ PE Trust ที่ลงทุนใน Startup สำหรับการลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามข้อ 1 – 3 ต้องเป็นการลงทุนใน Startup ไทยที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย และต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ และมีรายได้จากอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายได้ทั้งหมดใน 2 รอบระยะเวลาบัญชีก่อนการขายหุ้น

4. ผู้ลงทุนต้องถือหุ้นหรือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 24 เดือนก่อนการขายหุ้นหรือหน่วยทรัสต์

5. CVC ไทยและ PE Trust ไทยต้องมีทุนไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาทและจดแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. ระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีคือ ตั้งแต่วันถัดจากวันที่พระราชกฤษฎีกาประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2575

กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรได้ออกมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการระดมทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้  Startup ไทยสามารถระดมทุนจากนักลงทุนได้เพิ่มขึ้น และง่ายขึ้น ทั้งยังส่งผลดีทำให้เศรษฐกิจเกิดการขยายตัวมากขึ้น ทั้งนี้ สภาดิจิทัลฯ ได้คาดการณ์ว่าจากมาตรการภาษีนี้จะทำให้ภายในปี 2569 จะมีเงินลงทุนใน Startup ไทยเพิ่มขึ้นประมาณ 3.2 แสนล้านบาท และก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการ Startup และประชาชน รวมถึงเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวสรุป

3. มาตรการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอัตราศูนย์สำหรับการนำน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาไปผลิตกระแสไฟฟ้า

นายอาคม กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการทางภาษีสรรพสามิตอัตราศูนย์สำหรับการนำน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาไปผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซล (บี0) และน้ำมันเตาที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

ทั้งนี้ นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวเพิ่มเติมว่า การผลิตกระแสไฟฟ้าของไทยกว่าร้อยละ 60 ผลิตจากก๊าซธรรมชาติ (NG) ซึ่งราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้น้ำมันดีเซล (บี0) และน้ำมันเตามาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซธรรมชาติ

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน น้ำมันดีเซล (บี0) และน้ำมันเตามีภาระภาษีสรรพสามิตอยู่ที่ 3.44 บาทต่อลิตร และ 0.64 บาทต่อลิตร ตามลำดับ ด้วยเหตุนี้ กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิต เห็นควรใช้มาตรการทางภาษีมาช่วยลดต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยเสนอให้จัดเก็บภาษีสรรพสามิตอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซล (บี0) และน้ำมันเตาที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

มาตรการภาษีดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 รวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกจะปรับตัวลง และจากการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล (บี0) และน้ำมันเตาดังกล่าวจะส่งผลให้ราคาค่าไฟมีแนวโน้มที่จะไม่ปรับตัวสูงขึ้น โดยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ภาษีสรรพสามิตเนื่องจากในสถานการณ์ปกติจะไม่มีการนำน้ำมันดีเซล (บี0) และน้ำมันเตามาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าจึงไม่มีรายได้ภาษีสรรพสามิตในส่วนนี้” อธิบดีกรมสรรพสามิต ย้ำ

4. การขยายระยะเวลายกเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่มีความจำเป็นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกาการขยายระยะเวลายกเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่มีความจำเป็นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

4.1 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มีสาระสำคัญในการยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อรักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ว่าจะอยู่ในพิกัดประเภทใด ตามรายการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด

4.2 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 มีสาระสำคัญในการยกเว้นอากรสำหรับสินค้าหน้ากากอนามัย

4.3 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก มีสาระสำคัญในการยกเว้นอากรสำหรับวัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตหน้ากากอนามัย

ทั้งนี้ นายพชร  อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวเสริมว่า การยกเว้นอากรสำหรับประกาศกระทรวงการคลังทั้ง 3 ฉบับข้างต้น ได้มีการเริ่มการให้สิทธิมาตั้งแต่ มีนาคม 2563 และมีการขยายระยะเวลาการให้สิทธิเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันที่การให้สิทธิจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2565 นี้ สำหรับของที่มีการยกเว้นอากรจะมีอัตราอากรอยู่ระหว่าง 5 – 20%

“การขยายระยะเวลายกเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่มีความจำเป็นดังกล่าว เป็นการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้น เพื่อให้มีทรัพยากรในการป้องกัน รักษา และวินิจฉัยโรคเพียงพอสำหรับความต้องการใช้ของบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ และประชาชน เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถดำเนินการรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทั้งเศรษฐกิจและสังคม” นายสันติ กล่าวสรุป

สำหรับช่วงตอบคำถามผู้สื่อข่าว มีประเด็นที่น่าสนใจ กล่าวคือ รายได้จากการที่กรมสรรพสามิตได้มีมาตรการทางภาษีสรรพสามิตอัตราศูนย์สำหรับการนำน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาไปผลิตกระแสไฟฟ้าจะหายไปเท่าใดนั้น นายอาคมและนายลวรณ สรุปคำตอบว่า ก่อนหน้านี้ กรมสรรพสามิตไม่เคยมีรายได้จากภาษีที่จัดเก็บจากน้ำมันทั้ง 2 ชนิด อย่างไรก็ตาม การที่หน่วยงานด้านการไฟฟ้าสามารถลดต้นทุนผลิตไฟฟ้า จากการเปลี่ยนมาใช้น้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติได้ราว 7,000 ล้านบาท ก็น่าจะเป็นตัวเลขใกล้เคียงกัน แต่จะช่วยลดภาระรายจ่ายของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง

ส่วนประเด็น ผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจและการจัดเก็บรายได้ของรัฐ จากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยอมรับว่า ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนส่งผลกระทบวงกว้างต่อไทย โดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบที่แพงขึ้น ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันขายปลีก ต้นทุนการขนส่ง และราคาสินค้าที่จำเป็นปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้า รวมถึงภาคการท่องเที่ยว ที่ก่อนหน้านี้ ก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของปี 2565 นั้น นายอาคม กล่าวว่า ส่วนตัวยังรับได้หากจีดีพียังอยู่ในช่วงของคาดการณ์ที่ระดับ 3.5% – 4.5% โดยมีค่ากลางอยู่ที่ 4.0% แม้ว่าจะต่ำสุดที่ระดับ 3.5% ก็ตาม ส่วนรายได้ภาษีนั้น เท่าที่ได้รับรายงานจากกรมสรรพากร พบว่าในช่วง 4 ด.แรก (ต.ค.64 – ม.ค.65) พบว่า การจัดเก็บรายได้ยังคงเกินเป้าอยู่เล็กน้อย ราว 8.4 หมื่นล้านบาท ขณะที่กรมสรรพสามิตมีการจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าเล็กน้อยเช่นกัน ทั้งนี้ คงต้องรอดูการจัดเก็บรายได้ในเดือนมีนาคม 2565 โดยเฉพาะในส่วนของรายได้บุคคลธรรมดาของกรมสรรพากร ที่ได้เปิดให้มีการยื่นแสดงรายได้และเสียภาษีในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งหากผลการจัดเก็บรายได้ที่ออกมา จะเป็นบ่งชี้ได้ว่าการจัดเก็บรายได้ของรัฐในปีนี้จะเป็นอย่างไร

ทั้งนี้ จากมาตรการที่ภาครัฐมีออกมาเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะในส่วนของราคาน้ำมัน ที่รวมถึงค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าครองชีพอื่นๆ ทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ไปแล้วมากกว่า 7 หมื่นล้าน.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password