สนง.สลากฯจัดประชุมชี้แจงเกณฑ์เลือกผู้ค้าสลาก 80

สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาลจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายโครงการ “สลาก 80” ในเขตพื้นที่ภาคกลางและ กทม. พร้อมเริ่มจำหน่าย งวด 2 พ.ค.นี้

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานในการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่ายโครงการ สลาก 80” และทำการคัดเลือกแบบการจัดเรียงลำดับแบบสุ่ม (Random Sort) โดยเริ่มจากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการในพื้นที่ส่วนกลาง และจะลงพื้นที่ไปจัดอบรมและทำการคัดเลือกในภูมิภาคต่างๆ ตามลำดับ ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า จากการที่ สำนักงานสลากฯ ได้เปิดโครงการ สลาก 80” ในระยะที่ 1 จำนวน 78 จุด ได้รับการตอบรับที่ดี  คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงได้มีการขยายผลโดยเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายเข้าร่วมโครงการระยะที่ 2 ในปี 2565 มีตัวแทนจำหน่ายสลากทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 4,790 ราย โดยเบื้องต้น สำนักงานสลากฯ ได้ตรวจสอบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ จำนวน 3,768 ราย ไม่ผ่าน จำนวน 1,022 ราย ทั้งนี้ มีเขต/อำเภอ ที่ไม่มีผู้สมัครรวมถึงไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ จำนวน 292 เขต/อำเภอ จาก 67 จังหวัด สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ จะต้องเข้ารับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่ายโครงการ 

สำหรับในพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ กรุงเทพ ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ในภาคกลาง จะทำการชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่ายโครงการ สลาก 80”  และทำการคัดเลือกแบบการจัดเรียงลำดับแบบสุ่ม (Random Sort) พร้อมอบรมตัวแทนจำหน่ายสลาก ในวันนี้  วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จังหวัดนนทบุรี ซึ่งทั้ง 3 วันที่จัดอบรมนี้ มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมที่สำนักงานสลากฯ ส่งหนังสือเชิญไปทั้งสิ้น 1,234 ราย ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 448 ราย , ปริมณฑล (นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม ปทุมธานี)  294 ราย และ ภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี  สิงห์บุรี ชัยนาท กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ราชบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี สุพรรณบุรี) 492 ราย โดยทั้ง 3 วัน จะแบ่งการอบรมเป็นรอบ รอบละไม่เกิน 70 ราย เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อรับฟังการชี้แจงและเงื่อนไขฯ เรียบร้อยแล้ว หากมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด สำนักงานสลากฯ จะนำรายชื่อตัวแทนจำหน่ายสู่การคัดเลือกแบบการจัดเรียงลำดับแบบสุ่ม (Random Sort)

พันโท หนุน ศันสนาคม กล่าวต่อไปอีกว่า ในส่วนกระบวนการคัดเลือกนั้น หากจุดจำหน่ายสลากมีตัวแทนจำหน่ายสลากหลายรายได้แจ้งไว้เป็นสถานที่เดียวกัน เมื่อมีตัวแทนรายหนึ่งเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ถือว่าจุดจำหน่ายนั้นได้รับสิทธิตามโครงการแล้ว สำหรับตัวแทนจำหน่ายรายอื่นที่แจ้งจุดจำหน่ายเป็นสถานที่เดียวกันไว้แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกจะไม่มีสิทธิขึ้นบัญชีสำรองตามโครงการนี้ และหากรายใดไม่สามารถเข้าร่วมรับฟัง

การชี้แจงด้วยตนเองตามวัน เวลา ดังกล่าว ก็สามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนมาแทนได้ หรือจะเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Meeting ตามที่สำนักงานสลากฯ กำหนด แต่ถ้าผู้มีรายชื่อแต่ไม่ร่วมกิจกรรมชี้แจงฯ โดยไม่มีเหตุอันควร หรือไม่ได้มอบอำนาจให้ผู้ใดเข้าร่วมกิจกรรมแทนทางช่องทางที่กำหนด จะถือว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวและสำนักงานฯ จะไม่นำรายชื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก 

“โครงการ “สลาก 80” ระยะที่ 2 ที่พร้อมจำหน่ายตั้งแต่งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เป็นอีกมาตรการหนึ่งในหลายๆ มาตรการที่สำนักงานสลากฯ ดำเนินการขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อสลากได้ในราคาที่กำหนด  และการจำหน่ายผ่านระบบแอปพลิเคชัน เป๋าตัง” และ ถุงเงิน” นอกจากจะทำให้ประชาชนซื้อสลากได้ตามราคาที่กำหนดแล้ว ยังเป็นไปตามวิถีชีวิตใหม่ ที่ไร้การสัมผัสธนบัตร สะดวกสบาย และปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ด้วย” ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้ำ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password