EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินกลุ่มบริษัท ซี.เอ.เอส. รุกตลาด CLMV

EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินกลุ่มบริษัท ซี.เอ.เอส. รุกตลาด CLMV เพิ่มศักยภาพการผลิตธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์ให้ครบวงจรและยั่งยืน

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายสุรพล ดารารัตนโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้กลุ่มบริษัท ซี.เอ.เอส. ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวน 350 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์ครบวงจร

รวมทั้งเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ลดการสร้างขยะจากอุตสาหกรรม รองรับการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในตลาดใหม่ (New Frontiers) รวมถึง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) โดยมีนายอมร ดารารัตนโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) และนางสาวศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามทรีดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคาร ซี.เอ.เอส. กรุ๊พ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า EXIM BANK สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กลุ่มบริษัท ซี.เอ.เอส. ในครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งสู่การเป็น Green Development Bank โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนากระบวนการผลิตตามหลักเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Economy) และเพิ่มศักยภาพการผลิตเพื่อขยายการส่งออกสินค้าไปตลาดใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ซี.เอ.เอส. เติบโตจากธุรกิจเกี่ยวกับการพิมพ์ครบวงจรในนามบริษัท เจริญอักษร จำกัด การสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพและขยายกำลังการผลิตของธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษ ต่อยอดจากการส่งออกไม้สับสำหรับทำเยื่อกระดาษ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัท ซี.เอ.เอส. เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของไทยที่ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม นำเศษเปลือกไม้มาหมักเป็นปุ๋ยเพื่อให้เกิด Zero Waste

พร้อมทำแปลงสาธิตส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชนใกล้เคียง รองรับความต้องการใช้กระดาษและบรรจุภัณฑ์ของลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการทั้งในและต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น

“EXIM BANK พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการทุกขนาดธุรกิจและทุกอุตสาหกรรมให้มีความพร้อมที่จะขยายกิจการรองรับโอกาสและมาตรฐานการค้าโลกยุคใหม่ ด้วยจุดยืน ‘กล้า พัฒนาเพื่อคนไทย’ ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” ดร.รักษ์ กล่าว

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password