“ศุลกากร”จัดทำข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศ ช่วยวิเคราะห์เศรษฐกิจเร็วขึ้น

กรมศุลกากร ปรับลดระยะเวลาจัดทำข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศ (Foreign Trade Statistics) ช่วยวิเศราะห์เศรษฐกิจเร็วขึ้น จากเผยแพร่ทุกวันที่ 15 ของเดือนเป็นทุกวันที่ 10 ของเดือน

กรมศุลกากรปรับปรุงกระบวนการจัดทำข้อมูลสถิติการนำเข้าส่งออกสินค้าหรือข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศ (Foreign Trade Statistics) ซึ่งใช้เวลาการจัดทำน้อยลง จากที่ต้องเผยแพร่ทุกวันที่ 15 ของเดือนเป็นทุกวันที่ 10 ของเดือน เพื่อช่วยวิเคราะห์เศรษฐกิจให้เร็วขึ้น

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ตามที่กรมศุลกากรได้จัดทำข้อมูลสถิติในการนำเข้าส่งออกสินค้าหรือข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศ (Foreign Trade Statistics) เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ การกำหนดนโยบายหรือเพื่อการวิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งการปรับลดระยะเวลาดังกล่าว เป็นความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการความรวดเร็วในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก เพื่อให้การกำหนดทิศทางนโยบายและเป้าหมายทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กรมศุลกากรจึงได้ดำเนินการปรับลดระยะเวลาในการจัดทำข้อมูลสถิติการนำเข้าส่งออกสินค้า

หรือข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศ (Foreign Trade Statistics) จากเดิมจะจัดทำข้อมูลพร้อมเผยแพร่ทุกวันที่ 15 ของเดือน เมื่อปรับลดระยะเวลาแล้วจะสามารถเผยแพร่ได้ทุกวันที่ 10 ของเดือน ซึ่งเร็วกว่าเดิม 5 วัน

โฆษกกรมศุลกากร กล่าวต่ออีกว่า นอกจากการปรับลดระยะเวลาจัดทำข้อมูลดังกล่าว ยังได้ดำเนินการเพิ่มข้อมูลน้ำหนักสินค้า Weight (KGM) ในระบบสถิติการค้าระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ The 6th Regional Workshop on ASEAN International Merchandise Trade Statistics (IMTS) ที่มีข้อแนะนำให้ประเทศสมาชิกเผยแพร่น้ำหนักสินค้า Weight (KGM) ในข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของแต่ละประเทศซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วต่อไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password