กรมศุลฯโชว์ผลงานจับยาเสพติดและสินค้าเถื่อน ม.ค.65

โฆษกกรมศุลฯ แถลงโชว์ผลงานการจับกุมการกระทำความผิดประจำเดือน ม.ค.65 เผย! ผลจากตรวจเข้ม พ่วงบูรณาการหน่วยงานปราบปรามฯ ทำให้จับกุมแก๊งขนยาเสพติดข้ามชาติและสินค้าหนีภาษีล็อตใหญ่ ยอดรวมกว่า 1.6 พันคดี มูลค่าเฉียด 180 ล้านบาท

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะ โฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากร มีนโยบายให้การเร่งรัดปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดพร้อมหน่วยปฏิบัติการวางแผนตรวจค้นจับกุมอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ เพื่อสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สินค้าเกษตร น้ำมัน ยาเสพติด IPRs และสินค้าละเมิดอนุสัญญา CITE

โดยสืบสวนหาข่าวและออกลาดตระเวนด้วยรถยนต์ ตรวจค้นรถบรรทุก โกดัง แหล่งจำหน่าย สถานที่เก็บรักษาที่เชื่อได้ว่ามีของผิดกฎหมายเก็บซุกซ่อนอยู่ อีกทั้งยังมีแผนการป้องกันและปราบปรามสินค้าดังกล่าวในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงในการลักลอบนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ทำการบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทหาร กอ.รมน. ป.ป.ส. บช.ปส. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สถานทูตต่าง ๆ องค์การตำรวจสากล (Interpol) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (Drug Enforcement Administration: DEA) เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวระหว่างกัน

สำหรับการตรวจพบการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรประจำเดือนมกราคม 2565 
มีจำนวน 
1,627 คดี คิดเป็นมูลค่ารวม 179.68 ล้านบาท มีผลงานที่น่าสนใจ ดังนี้

1. ผลการจับกุมยาเสพติด  

– เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565  กรมศุลกากร โดยสำนักงานศุลกากรกรุงเทพร่วมกับ
กองสืบสวนและปราบปราม พบพัสดุต้องสงสัย จำนวน 2 หีบห่อ สำแดงเป็นช็อกโกแลตและเมล็ดกาแฟ ต้นทางจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อผ่านแดนไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงและเอ็กเรย์กล่องพัสดุดังกล่าว จากนั้นทำการเปิดตรวจร่วมกับพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พบเป็น ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เอ็กซ์ตาซี่) หรือยาอี จำนวนประมาณ 50,290 เม็ด มูลค่า 50.29 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้มีการแถลงข่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565

– เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 กรมศุลกากร โดยคณะทำงานเฉพาะกิจสืบสวนและสกัดกั้น
การลักลอบยาเสพติด และชุดปฏิบัติการ Airport Interdiction Task Force: AITF ได้ทำการตรวจสอบพัสดุที่มาจากประเทศโบลิเวีย ซึ่งตรงกับรูปแบบของการลักลอบส่งยาเสพติดทางพัสดุ ผลการตรวจสอบพบยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคคาอีน) ซุกซ่อนอยู่ในม้วนลามิเนทพลาสติก น้ำหนัก 5,200 กรัม มูลค่า 15.6 ล้านบาท

ทั้งนี้ สถิติการตรวจยึดยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในเดือนมกราคม 2565  มีจำนวน 8 คดี มูลค่า 77.16 ล้านบาท     

2. ผลการจับกุมบุหรี่  

– เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 กรมศุลกากร โดยกองสืบสวนและปราบปรามร่วมกับสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 และด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้ตรวจค้นโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ค้นพบบุหรี่ มีเมืองกำเนิดต่างประเทศ ไม่พบหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง จำนวนรวมทั้งสิ้น 617 ลัง (3,535,000 มวน)  มูลค่า 18.02 ล้านบาท

ทั้งนี้สถิติการจับกุมบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในเดือนมกราคม 2565  ได้แก่ 1. บุหรี่ จำนวน 94 คดี มูลค่า 23.27 ล้านบาท  2. บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์ จำนวน 41 คดี มูลค่า 422,796  บาท

3. ผลการจับกุมสินค้าเกษตร

– เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 กรมศุลกากร โดยกองสืบสวนและปราบปราม ร่วมกับสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2  ได้ทำการตรวจค้นโกดังในพื้นที่ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบสินค้าเป็น “กระเทียม” บรรจุกระสอบ จำนวน 300 กระสอบ กระสอบละ 20 กิโลกรัม น้ำหนักรวม 6,000 กิโลกรัม ไม่พบหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง มูลค่า 700,000 บาท

ทั้งนี้สถิติการจับกุมสินค้าเกษตรในเดือนมกราคม 2565  มีจำนวน 68 คดี มูลค่า 3.9 ล้านบาท.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password