ซีพีผนึกองค์กรสื่อมอบทุนครอบครัวคนข่าวปลูกความกตัญญู

สมาคมองค์กรสื่อร่วมเครือซีพีมอบทุนการศึกษา “ซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว” ปลูกฝังความกตัญญูแก่เด็กและเยาวชน พร้อมแบ่งเบาภาระพ่อแม่ผู้ปกครองในภาวะวิกฤตโควิด-19

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย และ กลุ่มสื่อ News Media ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบทุนการศึกษา “ซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว” แก่บุตรธิดาของสมาชิกองค์กรสื่อต่าง ๆ จำนวน 100 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของครอบครัวคนข่าวในช่วงที่ประเทศยังเผชิญกับโควิด-19 ควบคู่ไปกับการปลูกฝัง “ความกตัญญู” แก่เด็กและเยาวชนไทย

ทุนการศึกษานี้ ได้ทำการคัดเลือกผ่านการเขียนเรียงความเรื่องความกตัญญู ทั้งนี้ ได้มีการจัดพิธีมอบทุนซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าวขึ้น ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 ทรู ดิจิทัล พาร์ค โดยมี นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นางสาวพิมพ์รภัส ศิริไพรวัน นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นายจตุพล ยอดวงศ์พะเนา คณะกรรมการสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนนายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯและ เครือซีพี นำโดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหารยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาดังกล่าวนี้

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ

ดร.ธีระพล กล่าวเปิดงานว่า  เครือซีพีและสมาคมสื่อฯ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าวขึ้นเป็นปีแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนแก่บุตรธิดาของครอบครัวคนข่าวในช่วงวิกฤตโควิด-19 และเป้าหมายที่สำคัญอีกประการของทุนการศึกษานี้คือการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปลูกฝังความกตัญญูแก่เด็กและเยาวชนในสังคมไทย   ซึ่งเป็นแนวคิดของประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ ที่ต้องการปลูกฝังแนวคิดเรื่องความกตัญญู ให้เกิดในสังคมไทยเพราะความกตัญญูเป็นรากฐานสำคัญซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเครือซีพี ที่เชื่อมั่นในคุณค่าของความกตัญญูมาตลอดระยะเวลา 100 ปีในการดำเนินธุรกิจ  

โดยผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาฯ จะต้องเขียนเรียงความถ่ายทอดเรื่องราวความกตัญญู ทั้งนี้เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่มีเยาวชนคนรุ่นใหม่จากครอบครัวคนข่าวตั้งแต่อนุบาลจนไปถึงอุดมศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมส่งเรียงความ และนำเสนอมุมมองแนวคิดความกตัญญูในหลายมิติ ทั้งความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณ การช่วยเหลือคนรอบข้างโดยไม่หวังผลตอบแทน ไปจนถึงการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ  ทุนการศึกษานี้จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจร้อยเรียงความดีของเครือซีพีสู่สังคม

“เราหวังว่าทุนการศึกษานี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นถึงคุณค่าของความกตัญญูซึ่งถือเป็นคุณธรรมและวัฒนธรรมทีดีงามของสังคมไทย ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปลูกฝังความกตัญญูแก่สังคมไทย และมีความยินดีที่วันนี้สมาคมสื่อฯทั้ง 4 สมาคมฯได้ร่วมมือกันเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความกตัญญูให้กับเด็กๆ และเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติไทย และหวังว่าทุนการศึกษานี้จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวคนข่าวได้ไม่มากก็น้อย” ดร.ธีระพล กล่าว

ทายาทผู้บริหารเว็บไซต์ข่าวยุทธศาสตร์ออนไลน์

ด้าน นายมงคล กล่าวว่า  การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตรหลานนักวิชาชีพสื่อมวลชนหลากหลายแขนงในเครือข่ายสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย และกลุ่มสื่อออนไลน์ ซึ่งการมอบทุนดังกล่าวเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้ปกครองนักวิชาชีพสื่อมวลชนในช่วงที่ประเทศยังเผชิญกับโควิด-19 ทำให้ลูกหลานที่เรียนอยู่สามารถนำทุนนี้ไปใช้จ่ายทางด้านการศึกษา

นายมงคล บางประภา

ทั้งนี้ ยังมีความรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมกับพันธมิตรในวงการสื่อมวลชนและเครือซีพีปลูกฝังค่านิยมความกตัญญูผ่านคนรุ่นใหม่ที่ถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเครือข่ายสมาคมสื่อฯ พร้อมร่วมมือสื่อสารผลักดันแนวคิดความกตัญญูให้เกิดความตระหนักรู้ในวงกว้างของสังคมไทยต่อไป

“นอกเหนือจากความกตัญญูแล้ว ผมอยากให้น้องๆ นักเรียนนักศึกษาเหล่านี้ ตระหนักถึงคำ 3 คำที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน และสามารถจะเสริมกันได้เป็นอย่างดี นั่นคือ คนเราจะต้องมีความซื่อสัตย์ ความภักดี และความยุติธรรม ซึ่งทั้ง 3 คำนี้ จะช่วยให้น้องๆ มีความสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิตและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติได้ในอนาคต” นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ย้ำ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password