นายกฯ ขอบคุณ”ครม.-ส.ส.”ทำหน้าที่ในสภาฯ พร้อมนำข้อมูลเป็นประโยชน์ ไปปฏิบัติ

โฆษกรัฐบาล เผย นายกรัฐมนตรี ขอบคุณ ครม.และ ส.ส.ที่ร่วมการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตาม ม.152 เสร็จสิ้นลงด้วยดี โดยระบุว่า จะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วรวมนำไปปฏิบัติ

วันที่ 19 ก.พ.2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณคณะรัฐมนตรี(ครม.) และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ร่วมการอภิปราย ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 152 ระหว่าง 17 -18 ก.พ. 2565 ที่เสร็จสิ้นลง

ถือว่าทุกฝ่ายต่างทำหน้าของตนอย่างดีที่สุด ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและบริหาร และยังอยากเห็นสภาแห่งนี้ เป็นสถานที่ให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำที่มาถึงครม. หากเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ก็พร้อมที่จะนำไปพิจารณาดำเนินการ เพราะการแก้ปัญหาประเทศต้องมาจากความร่วมมือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย และถือเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องรักษาระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า ภาพรวมการอภิปรายใน 2 วันที่ผ่านมารัฐบาลได้ชี้แจงคำถามของฝ่ายค้านได้ครอบคลุมทุกประเด็น โดยนายกรัฐมนตรียืนยันแก่ที่ประชุมสภาว่ารัฐบาลทำงานทั้งแก้ปัญหาอดีต ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด พร้อมกำหนดแผนงานสำหรับอนาคต โดยส่วนตัวห่วงเพียงข้อมูลที่ฝ่ายค้านนำมาอภิปราย ไม่มีอะไรใหม่ หลายอย่างคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงของส่วนราชการ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนั้น หลังการอภิปราย ตนเองจะได้ประสานงานให้ทุกส่วนราชการ เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้แก่สาธารณชน และเพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนที่ติดตามการทำงานของรัฐบาล ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาต่อไปด้วย.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password