กนอ.เปิดหลักสูตรผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ

กนอ. เปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ (I-EA-T Orientation) รุ่นที่ 1 เสริมแกร่งให้ผู้ประกอบการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงประกอบกิจการ ทั้งข้อกฎหมาย และมาตรการต่างๆ ที่ทุกโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมต้องนำไปบริหารจัดการ เพื่อตอบโจทย์ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ไม่ให้กระทบต่อชุมชน

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวถึงหลักสูตรผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ (I-EA-T Orientation) รุ่นที่ 1 ว่า ตลอดระยะเวลา 50 ปี กนอ.เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดตั้งและบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม ช่วยเพิ่มมูลค่าการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ และรองรับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมให้อยู่รวมกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน

อย่างไรก็ตาม หลังผ่านพ้นช่วงเวลาการระบาดของไวรัสโควิด-19 กนอ.ได้เดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน เดินสายพบนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพราะปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจ รวมถึงการขาดแคลนพลังงานจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นที่เป้าหมายที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจ ส่งผลให้มีนักลงทุนรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“การอบรมฯ ครั้งนี้ เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เริ่มประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม เพราะเป็นโอกาสดีที่จะได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ และมุมมองต่างๆ จากรุ่นพี่ที่ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อต่อยอดธุรกิจได้ โดย กนอ.ยินดีสนับสนุนเพื่อให้การประกอบกิจการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน” นายวีริศ กล่าว

การอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ (I-EA-T Orientation) รุ่นที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2566 แบ่งออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) กลุ่มความรู้ทั่วไปในนิคมอุตสาหกรรม 2) กลุ่มความรู้ด้านอนุมัติ อนุญาตในนิคมอุตสาหกรรม 3) กลุ่มความรู้ด้านบริหาร การจัดการโรงงาน และจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม และ 4) กลุ่มความรู้ด้านยกระดับให้เป็น Eco Factory โดยมีนางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ สายงานบริหาร นายประทีป เอ่งฉ้วน รองผู้ว่าการ สายงานปฏิบัติการ 1 และนายธาดา สุนทรพันธุ์ รองผู้ว่าการ สายงานปฏิบัติการ 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการโรงงานให้เป็นไปตามกฏและมาตรการของ กนอ. นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม จากนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 และนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การประกอบกิจการอย่างมีคุณภาพด้วย

สำหรับหลักสูตรผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ (I-EA-T Orientation) เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการประกอบกิจการตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ทั้งกฎหมายและมาตรการต่าง ๆที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมต้องนำไปปฏิบัติ บริหารจัดการในนิคมอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนของการจัดการสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนการขออนุมัติอนุญาต และการนำแนวคิด Eco Factory มาประยุกต์ใช้ในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ขณะเดียวกัน ยังเป็นการให้ความรู้ด้านการยกระดับโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ

ทั้งนี้ มีผู้แทนเข้าร่วม 127 บริษัท จาก 41 นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ผู้บริหารจาก กนอ.สำนักงานใหญ่ และผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้นประมาณ 226 คน

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password