กบน. ตรึงราคาดีเซล 34 บาท/ลิตร ต่อเนื่อง

กบน. มีมติคงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในสัปดาห์แรกของเดือนนี้ไว้ที่ 34 บาทต่อลิตร หลังสถานการณ์พลังงานโลกเดือนมีนาคมมีความผันผวน จากการเปิดประเทศของจีน การแข็งค่าของเงินดอลลาร์ และการส่งออกน้ำมันของรัสเซีย

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 แล้วเห็นว่า มีปัจจัย
และสิ่งที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้

• ราคาน้ำมันดีเซล (Gas Oil) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เฉลี่ยอยู่ที่ 107.69 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลง 8.44 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จากเดือนมกราคม 2566

• กบน. เห็นชอบลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 0.50 บาทจำนวน 2 ครั้ง ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 34 บาทต่อลิตร

• กบน. เห็นชอบเพิ่มค่าการตลาดในกลุ่มน้ำมันดีเซล 0.40 บาทต่อลิตร ทำให้ค่าตลาดกลุ่มน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 1.80 บาทต่อลิตร

สำหรับในเดือนมีนาคม 2566 สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงผันผวนจากปัจจัยสำคัญ อาทิ การเปิดประเทศของจีนส่งผลให้การใช้น้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ อัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ตลอดจนสถานการณ์การส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงของรัสเซีย ด้วยปัจจัยต่าง ๆ และสิ่งที่ดำเนินการมาแล้ว กบน. เห็นว่าในสัปดาห์แรก
ของเดือนมีนาคมนี้จึงให้คงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไว้ที่ประมาณ 34 บาทต่อลิตรต่อไป

ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิติดลบ 104,012 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นบัญชีน้ำมัน 57,917 ล้านบาท และบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 46,095 ล้านบาท

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password