สกนช.ระบุ ราคาน้ำมันดีเซลลดราคารวมแล้ว 1 บาท/ลิตร

สกนช. สรุปสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลประจำสัปดาห์ เผย 22 ก.พ.66 เริ่มต้นลดราคาขายปลีกรอบสอง ทำให้ราคาดีเซลอยู่ที่ 34 บาท/ลิตร และ กบน. ยังพิจารณาเพิ่มค่าการตลาดสำหรับกลุ่มน้ำมันดีเซลอีก 0.40 บาทต่อลิตร เป็น 1.80 บาทต่อลิตร

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้มีความเคลื่อนไหวด้านสถานการณ์น้ำมันดีเซลที่สำคัญ โดยวันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2566) ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับลดลงอีกเป็นครั้งที่สอง 0.50 บาทต่อลิตร ทำให้ราคาอยู่ที่ประมาณ 34 บาทต่อลิตร นอกจากนี้เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ยังมีมติเพิ่มค่าการตลาดสำหรับกลุ่มน้ำมันดีเซลขึ้นอีก 0.40 บาทต่อลิตร จากเดิมได้ขอความร่วมมือเรื่องค่าการตลาดน้ำมันดีเซลไว้อยู่ที่ 1.40 บาทต่อลิตร โดยปรับเป็น 1.80 บาทต่อลิตร เพื่อให้ค่าการตลาดทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันอยู่ในกรอบ 2.00 บาทต่อลิตร และให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ในเรื่องมาตรการบริหารจัดการด้านน้ำมันเชื้อเพลิง

สำหรับราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล (GAS OIL) ช่วงวันที่ 1 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 อยู่ที่ 105.18 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากช่วงวันที่ 1 – 13 กุมภาพันธ์ 2566 ประมาณ 1.18 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล กบน. พิจารณาแล้วมีมติให้คงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลภายในประเทศอยู่ที่ประมาณ 34 บาทต่อลิตร ต่อไปอีก 1 สัปดาห์

ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิติดลบ 106,134 ล้านบาท ลดลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้าเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งติดลบ 108,610 ล้านบาท

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password