บิ๊ก ธ.ก.ส.สั่งสอบปมถอนเงินลูกค้า ลั่นเปิดรับทุกข้อมูลทุจริต

บิ๊ก ธ.ก.ส.เต้น! หลังเกิดข่าวลูกค้าที่ภูเรือ จ.เลย โดนมือดีถอนเงินเกลี้ยงบัญชี สั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว คาดจันทร์นี้ได้ข้อสรุปชัด พร้อมรับผิดชอบเต็มที่ ลั่น!    หากพบพฤติกรรมส่อทุจริต คอรัปชั่น หรือประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ แจ้งตรงผ่านทุกช่องทางถึง ผจก.ธ.ก.ส.

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการและโฆษก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส. ทำการแทน ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าว ลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาภูเรือ ในสังกัดสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเลย ร้องเรียนว่า เงินถูกถอนจากบัญชี  โดยเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 จนกระทั่งถึงเดือนกุมภาพันธ์แล้ว ยังไม่มีความคืบหน้านั้น ล่าสุด ธ.ก.ส. ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นข้างต้น ดังนี้

1. ธ.ก.ส. รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วและได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วน รวมถึงตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีลูกค้ารายใดบ้างที่ได้รับผลกระทบในลักษณะดังกล่าว ในส่วนของพนักงานที่ถูกกล่าวหา ธนาคารได้ดำเนินการพักงานในช่วงสอบสวน ทั้งนี้ หากพบความผิดจะดำเนินการลงโทษทางวินัยร้ายแรงโดยทันที รวมถึงการพิจารณาบทลงโทษทางกฎหมายอื่น ๆ ต่อไป

2. ในส่วนของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องของพนักงาน ธ.ก.ส.พร้อมรับผิดชอบต่อความเสียหาย โดยเบื้องต้นได้มอบหมายให้ผู้บริหารในพื้นที่ไปพบลูกค้าเพื่อให้ความมั่นใจว่าเรื่องดังกล่าว ธ.ก.ส. จะดูแลอย่างเต็มที่โดยเร็วที่สุด ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว คาดว่า วันจันทร์นี้จะสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมการคืนเงินให้กับผู้เสียหาย ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ทั้งนี้เมื่อผู้เสียหายมิได้ถอนเงินออกไปจาก ธ.ก.ส. จึงยังถือว่าเป็นเงินฝากที่อยู่ครบถ้วนตามจำนวน

3. ธ.ก.ส. ให้ความสำคัญในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงาน ซึ่งธ.ก.ส. มีระบบตรวจสอบตลอดจนวิธีปฏิบัติทางวินัยที่ชัดเจน เพื่อสร้างความถูกต้องโปร่งใสในการดำเนินงานและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ  

ทั้งนี้ หากเกษตรกรลูกค้าพบเห็นพนักงานมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต คอรัปชั่น หรือประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือผ่าน Call Center โทร. 02 555 0555 หรือส่งจดหมายมาที่หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 48/8 หมู่ที่ 18 ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อีเมล์ fraud@baac.or.th หรือติดต่อที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-558-6444 ผ่านเว็บไซต์  www.baac.or.th  หรือช่องทาง line : @fraudbaac ซึ่งธนาคารจะดำเนินการตามขั้นตอนโดยเด็ดขาดต่อไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password