รัฐบาลร่วมงานสัมมนา “ธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ของ ธอส.

“รองนายกฯวิษณุ – รมว.คลัง” ร่วมงานสัมมนา “ธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” หวังดึง Steakholder ร่วมรับรู้และเชื่อมั่นการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลของ ธอส.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถานำ “การกำกับดูแลที่ดี คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถาบันการเงินของรัฐ” และ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ “ธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในงานสัมมนา “ธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารรับทราบและเชื่อมั่นในการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลของธนาคาร อีกทั้งเป็นต้นแบบให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยมี นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวรายงาน ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password