ลงทะเบียนคนละครึ่งเพิ่ม 7.7 แสนคน – ยอดใช้จ่ายรวมพุ่ง 1.85 หมื่นล.

“โฆษกคลัง” เผบวันแรกของการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 สำหรับประชาชนทั่วไป มีลงทะเบียนแล้ว 7.7 แสนราย ส่วนยอดใช้จ่ายสะสม ณ 9 ก.พ. พบมีผู้ใช้สิทธิ 21.76 ล้านราย การใช้จ่ายรวมกว่า 1.85 หมื่นล้านบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (โครงการฯ ระยะที่ 4) ที่ได้เปิดลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนทั่วไปฯ) วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2565) เป็นวันแรก โดยพบว่า ณ เวลา 15.00 น. มีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวนประมาณ 7.7 แสนราย ซึ่งประชาชนทั่วไปฯ ที่ลงทะเบียนโครงการฯ ระยะที่ 4 สำเร็จ จะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

สำหรับข้อมูลสะสม ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 21.76 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 18,510.6 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 9,369.7 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 9,140.9 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 6,903.3 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 3,593.7 ล้านบาท ร้าน OTOP 884.1 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 6,782.2 ล้านบาท ร้านบริการ 320.6 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 26.7 ล้านบาท ทั้งนี้ มีประชาชนที่กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 แล้ว จำนวน 24.8 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 26.35 ล้านราย และมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 แล้วจำนวน 1.34 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 12,422 ราย ซึ่งมีจำนวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 มากกว่าโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวนประมาณ 3 หมื่นราย

โฆษกกระทรวงการคลัง ยังกล่าวเชิญชวนประชาชนทั่วไปฯ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 ผ่านแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง” หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ว่า สามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 22.00 น. ต่อเนื่องทุกวัน จนกว่าจะครบจำนวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ ซึ่งขณะนี้ยังมีสิทธิคงเหลือประมาณ 2.4 แสนสิทธิ ทั้งนี้ ในส่วนของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ยังสามารถกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” อย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องเริ่มใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password