“กรมสรรพสามิต” โชว์ ผลงาน จัดการของเถื่อน8,488คดี ได้เงินค่าปรับ กว่า 166 ล้าน

วันที่ 22 ม.ค.2565 นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิตในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างวันที่ 14 –20 มกราคม 2565) พบว่ามีการกระทำผิด 708 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 12.93 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 371 คดี ค่าปรับ 4.47 ล้านบาทยาสูบ จำนวน 256 คดี ค่าปรับ 5.92 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 16 คดี ค่าปรับ 0.10 ล้านบาทน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 18 คดีค่าปรับ 0.30 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 4 คดี ค่าปรับ 0.22 ล้านบาทรถจักรยานยนต์ จำนวน 25 คดี ค่าปรับ 0.82 ล้านบาท และสินค้าอื่นๆ จำนวน 18 คดี ค่าปรับ 1.10 ล้านบาท

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564- 20 มกราคม 2565 พบว่ามีการกระทำผิด 8,488 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 166.95 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 4,430 คดี ค่าปรับ 39.25 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 3,070 คดี ค่าปรับ 86.10 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 133 คดี ค่าปรับ 1.51 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 207 คดี ค่าปรับ 15.02 ล้านบาทน้ำหอม จำนวน 43 คดี ค่าปรับ 1.74 ล้านบาทรถจักรยานยนต์ จำนวน 426 คดีค่าปรับ จำนวน 9.85 ล้านบาท และสินค้าอื่นๆ จำนวน 179 คดี ค่าปรับ 13.48 ล้านบาท

“หากประชาชนทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมฯจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ” โฆษกกรมสรรพสามิต กล่าว.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password