ออมสินเท 5 พันล. ผ่าน “สร้างงาน สร้างอาชีพ” ปลุกคนไทยลุกสู้โควิดฯ

ออมสิน ขานรับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ดึงพันธมิตร “กทม.- สวทช.-อื่นๆ”  Kick off โครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” เฟสแรก เทงบเงินกู้ 5 พันล้าน หวังช่วยคนตกงาน/ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้ลุกขึ้นอีกครั้ง พร้อมหนุนให้พึ่งพาตนเองและอยู่ได้ยั่งยื่น ผ่านการขับเคลื่อนฟื้นฟูภายใต้แนวคิด 4 ให้ : ให้ทักษะ ให้เงินทุน ให้อุปกรณ์ และให้พื้นที่ค้าขาย

เมื่อช่วงสายวันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ มาตรการตามนโยบายของรัฐบาล ที่ มอบหมายให้ธนาคารออมสิน ช่วยฟื้นฟูและช่วยเหลือประชาชนผู้ตกงานหรือขาดรายได้ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ สำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน

นายอาคม ระบุว่า โครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้ประชาชนสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “4 ให้” ได้แก่ ให้ทักษะ ให้เงินทุน ให้อุปกรณ์ และให้พื้นที่ค้าขาย โดยมี กรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสถาบันอุดมศึกษา ร่วมเป็นหน่วยงานพันธมิตรในการขับเคลื่อนโครงการฯ ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ 

ด้าน นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน แสริมว่า ธนาคารออมสินได้มอบหมายให้ปรับภารกิจขยายผลให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ตกงานหรือขาดรายได้จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งถือเป็นช่วงของการฟื้นฟูและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยได้จัดทำโครงการ “ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ” ภายใต้แนวคิด 4 ให้” ได้แก่ ให้ทักษะ ให้เงินทุน ให้อุปกรณ์ และให้พื้นที่ค้าขาย ซึ่งถือเป็นการมอบความช่วยเหลือที่ยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ที่เดือดร้อนจำนวนมาก ได้มีการปรับตัวและมองเห็นโอกาสใหม่ในการประกอบอาชีพ เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส สามารถใช้ความรู้ใหม่และทักษะทางอาชีพที่ได้รับการถ่ายทอด เป็นทางเลือกและช่องทางต่อยอดในการประกอบอาชีพมากขึ้น โดยมีธนาคารออมสินและพันธมิตรคอยช่วยเหลือเคียงข้าง ให้สามารถยังชีพตนเองและดูแลครอบครัวต่อไปได้

ภายใต้แนวคิด “4 ให้” การให้ทักษะ โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 18 แห่ง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  มหาวิทยาลัยในโครงการยุวพัฒน์รักถิ่น 64 แห่ง กว่า 900 ชุมชน และเครือข่าย เชฟชื่อดังระดับมิชลินสตาร์ ตลอดจนเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์มากมาย ในการช่วยกันฝึกอบรมและสร้างทักษะอาชีพแก่ประชาชนรวมกว่า 100 หลักสูตร ซึ่งการอบรมอาชีพที่ได้รับจะช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ติดตัว สามารถใช้ประกอบอาชีพได้จริงต่อไป  

ส่วนการให้เงินทุน ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้น Kick Off การให้เงินทุนผ่านมาตรการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดย คณะรัฐมตรีได้มีมติอนุมัติวงเงินชดเชยความเสียหายจาก NPLs ร้อยละ 30 ของวงเงินสินเชื่อโครงการ เพื่อสนับสนุนผลักดันความสำเร็จของการมอบความช่วยเหลือในระยะแรกของโครงการ ซึ่งในอนาคตจะมีมาตรการสินเชื่ออื่น ๆ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับการ ให้อุปกรณ์ และ ให้พื้นค้าขาย นั้น ได้รับความร่วมมือจาก กรุงเทพมหานคร และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้อุปกรณ์ มอบรถเข็น เต็นท์ ร่ม และพื้นที่ค้าขาย แก่ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 3,300 ร้านค้า รวมถึง การให้ใช้พื้นที่ของสาขาธนาคารออมสิน สำนักงานภาค หรือ สำนักงานเขต จัดเป็นตลาดนัดออมสิน เปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการรายย่อย ตั้งแผงค้าขายสินค้าได้ และสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์สินค้า/ร้านค้า ผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้โครงการตลาดนัดออนไลน์ ช่องทาง คือ เพจเฟสบุ๊ค ตลาดนัดออมสิน เป็นต้น 

“ที่ผ่านมาธนาคารออมสินได้ช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาโควิดฯและปัญหาต่างๆ รวมกันแล้วราว 11.6 ล้านคน ผ่านโครงการต่างๆ 36 โครงการ ซึ่งโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” นี้ ถือเป็นโครงการที่ 37 ใช้เงินสำหรับเป็นสินเชื่อในโครงการ 5,000 ล้านบาท โดยคณะรัฐมนตรีมีมติชดเชยความเสียหายจากปัญหาหนี้เสียในอัตราร้อยละ 30 ของสินเชื่อ ซึ่งทำให้ความเสี่ยงของโครงการมีต่ำมาก คาดว่าจะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน รวมถึงสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับคนทั้ง 4 กลุ่มข้างต้นรวมกันทั่วประเทศได้หลายพันคนทีเดียว” นายวิทัย ย้ำ

ทั้งนี้ โครงการ ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ ถือเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับประชาชนให้สามารถอยู่รอดและพึ่งพิงตนเองได้ในระยะยาว สอดคล้องกับบทบาทของธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) ที่มีเป้าหมายหลักคือ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินที่เป็นธรรม ที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนโยบายรัฐ เพื่อร่วมกันก้าวผ่านวิกฤติและความยากลำบากนี้ไปด้วยกัน.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password