สพพ.ร่วมถก กมธ.ร่วมฯทวิภาคี “ไทย-กัมพูชา” เน้นความ 3 ร่วมความมือ

สพพ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission for Bilateral Cooperation: JC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 11 ณ กรุงพนมเปญ เผย! เดินหน้าภายใต้แนวคิด “ฟื้นฟูไปด้วยกันฯ” เน้น 3 ความร่วมมือระหว่าง 2 ชาติ

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)หรือ NEDA เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission for Bilateral Cooperation: JC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 11 ณ กรุงพนมเปญ โดยมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมร่วมกับ นายปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2564

พันเอก ดร. ศรัณยู กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ฟื้นฟูไปด้วยกัน เพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง (Peace, Prosperity, Recovery Together)” โดยมุ่งเน้น 1) ความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์โควิด-19 2) ความร่วมมือเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองตามแนวชายแดน 3) ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชน และ 4) ความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค 

ดยที่ประชุมฯได้รับทราบถึงยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับกัมพูชา พ.ศ. 2565 – 2570 ของ สพพ. รวมถึงรับทราบการดำเนินงานหารือกับฝ่ายกัมพูชาในเรื่องโครงการที่มีศักยภาพที่จะดำเนินการในอนาคต (Potential Projects) เพื่อส่งเสริมด้านความเชื่อมโยง (Connectivity) ระหว่างไทย – กัมพูชา อาทิ  (1) โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ระยะที่ 2 (2) โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (NR67) เสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะงำ และ (3) โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 68 (NR68) กลอรันห์ -โอเสม็ด/ช่องจอม.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password