สรรพสามิตรับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลปี 64

กรมสรรพสามิตรับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 หน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก จากผลงาน Excise Smart Service

นายลวรณ  แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เข้ารับรับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (Digital Government Awards) หน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก ในอันดับที่ 3 จากพลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 จะพิจารณาจากหน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่อไป  

สำหรับ ผลงานการบริการของกรมสรรพสามิตที่ได้รับรางวัล คือ การให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต (Excise Smart Service)”  จุดเด่นของบริการ คือ สามารถให้บริการธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต ดังนี้ การยื่นแบบจดทะเบียนของกรมสรรพสามิต การยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคา การยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษี การยื่นแบบขอคืน ยกเว้นและลดหย่อนภาษีสรรพสามิต และการต่อใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ยาสูบ ไพ่ โดยประชาชนหรือภาครัฐจะได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องมายื่นทำธุรกรรมที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา แต่สามารถใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา (ANYWHERE ANYTIME ANY DEVICE) โดยงานดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก วิภาวดี กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password