บสย. ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 2/2567

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยผู้บริหารจากสถาบันการเงินของรัฐ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 2/2567 จัดโดยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (The Government Financial Institutions Association : GFA) โดยมี นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และประธานกรรมการสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินของรัฐ ผู้แทนจากผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อหารือแผนงานการดำเนินงานของสมาคมฯ รวมถึงการติดตามความคืบหน้าในโครงการต่าง ๆ ในปี 2567 โดยมีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

ในการนี้ นายวิทัย รัตนากร ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ SME D Bank เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ  SME D Bank คนใหม่ ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคาร SME Bank Tower เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password