มูลนิธิอิออนฯ มอบโครงการปรับปรุงสวนไม้หอม ให้แก่ รพ.สงฆ์

มูลนิธิอิออนประเทศไทยสนับสนุนโครงการปรับปรุงสวนไม้หอม มูลค่ารวม 2,520,000 บาท แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเสริมบรรยากาศที่ดีในสถานพยาบาล ช่วยบรรเทามลภาวะจากฝุ่น PM 2.5

มูลนิธิอิออนประเทศไทย โดยคุณสุพร วัธนเวคิน และคณะผู้บริหาร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)จำกัด (มหาชน) ส่งมอบโครงการปรับปรุงสวนไม้หอม มูลค่ารวม 2,520,000 บาท แก่โรงพยาบาลสงฆ์ โดยมีเจ้าคุณพระธรรมวชิรนายก เจ้าอาวาสวัดราชบูรณราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้บริหารรับมอบ และมีนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติร่วมในพิธี

มูลนิธิฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในสถานพยาบาล อันจะเป็นผลเชิงบวกต่อการรักษาผู้ป่วย และยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้มารับบริการ บุคลากรภายในโรงพยาบาล และผู้ที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล จึงได้ร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ในสวน ภายใต้แนวคิด “Dynamic of Life” นอกจากนี้สวนไม้หอมยังช่วยในการบรรเทาปัญหามลภาวะจากฝุ่น PM 2.5 อีกด้วย.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password