EXIM BANK สนับสนุนสินค้าผู้ประกอบการ SMEs

ผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK ร่วมอุดหนุนสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้โครงการ “EXIM เพื่อคนตัวเล็ก”

นางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK ร่วมอุดหนุนสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า โดยได้จัดสรรพื้นที่บริเวณโรงอาหาร EXIM BANK สำนักงานใหญ่ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำสินค้าคุณภาพส่งออกมาจำหน่าย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดปี 2567  ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ “EXIM เพื่อคนตัวเล็ก” ที่จะช่วยเหลือและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างยั่งยืน.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password