ไอแบงก์ ตั้ง “ยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์” นั่งเก้าอี้ประธานบอร์ดคนใหม่ มีผล 27 มี.ค.67

ผู้ถือหุ้นไอแบงก์ ไฟเขียว แต่งตั้ง “ยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์” ซีอีโอ “สโคป” นั่งเก้าอี้ประธานบอร์ดธนาคารคนใหม่ พร้อมกรรมการอีก 1 ราย มีผลตั้งแต่ 27 มี.ค. 67

วันที่ 28 มีนาคม 2567 รายงานจาก ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เปิดเผยว่า ช่วงบ่ายวานนี้ (27 มี.ค.) ไอแบงก์ จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารนวม สำนักงานใหญ่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารธนาคาร ผู้แทนจากหน่วยงานกำกับ ได้แก่ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัดเข้าร่วม

โดยในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร แทน นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข นางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร แทนนางสาวสุภัค ไชยวรรณ และที่ประชุมได้เลือกให้ นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 จนถึงวันที่ครบวาระของกรรมการเดิม

ทั้งนี้ นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ อายุ 58 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโคป จำกัด และ กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีประสบการณ์กว่า 30 ปี ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ อาทิ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ส่วนนางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญ อายุ 54 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และกรรมการ องค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการภาครัฐ การคลัง และการลงทุน.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password