สคร.จัดประชุมบอร์ด คกก.สรรหาผู้ทรงฯใน PPP ครั้งที่ 2/2567

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 ชั้น 1 กระทรวงการคลัง โดยมี นางวรนุช ภู่อิ่ม รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน เป็นประธาน และ นายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการ สคร. เป็นกรรมการ โดย ที่ประชุมฯได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ต่อไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password