กมธ.เยี่ยมชมสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สาขา ปตท. สำนักงานใหญ่

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ ตรวจเยี่ยมการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สาขา ปตท. สำนักงานใหญ่ สร้างความมั่นใจผู้บริโภค

พลเอก วสันต์ สุริยมงคล กรรมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา และคณะ ร่วมศึกษาดูงานการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค กรณีการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมี คุณพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR พร้อมผู้บริหาร OR ให้การต้อนรับ ณ ห้องพลังไทย 1 ปตท. สำนักงานใหญ่ รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการ โดยเน้นย้ำว่า OR ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามกฎหมายของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

ในโอกาสนี้ คณะกรรมาธิการฯ ยังได้เยี่ยมชมสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สาขา ปตท. สำนักงานใหญ่ พร้อมร่วมชมการสาธิตการทดสอบการจ่ายน้ำมัน โดยนายเทพภิญโญ โคตรนนท์ ผู้อำนวยการกองชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งผลการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักชั่งตวงวัดกำหนด พร้อมกันนี้ยังมี นายวุฒิทัต ตันติเวสส รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และนายอนุพงษ์ เจริญเวช นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมชมการสาธิตการทดสอบด้วย.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password