ซีเมนส์แต่งตั้ง ‘รอส คอนลอน’ เป็น CEO คนใหม่ประจำประเทศไทย

ซีเมนส์ประกาศแต่งตั้ง “รอส คอนลอน” เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คนใหม่ของซีเมนส์ ประเทศไทย พ่วงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ (Smart Infrastructure) รับผิดชอบธุรกิจในประเทศไทย เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567

การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่นี้เกิดหลังจากการเกษียณอายุของคุณสุวรรณี สิงห์ฤาเดช ในตำแหน่งใหม่นี้ โดยที่ รอส จะมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศไทย เมียนมาร์ กัมพูชา และ สปป.ลาว

ด้วยบทบาทการทำงานที่โดดเด่นกับซีเมนส์ในภูมิภาคอาเซียนมานานกว่าทศวรรษ รอสได้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ โดยเฉพาะระบบอัตโนมัติภายในอาคาร เขามีประสบการณ์ระดับภูมิภาคในด้านการจัดการธุรกิจ การขาย และยังมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบ พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจและการบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า ธุรกิจภายใต้การนำของรอสเป็นส่วนสำคัญในการเติบโตของธุรกิจของซีเมนส์ในภูมิภาค

ในบทบาทหน้าที่ใหม่ของเขา รอสนำประสบการณ์จากการบริหารที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมด้านความยั่งยืนมาขับเคลื่อนธุรกิจของซีเมนส์ในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมถึง การจัดการโครงข่ายไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน โดยเขาพร้อมที่จะสนับสนุนลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนในยุคการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนี้

รอสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ (MSc) จากมหาวิทยาลัยลิเมอริค (University of Limerick) และปริญญาตรีธุรกิจศึกษา (BBS) จากลิเมอริค ไอที ประเทศไอร์แลนด์ ปัจจุบันเขาพำนักอยู่ในกรุงเทพฯ

เกี่ยวกับซีเมนส์ : ซีเมนส์ เอจี (เบอร์ลินและมิวนิค) เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ ทางด้านอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และการดูแลสุขภาพ ธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมตั้งแต่การจัดการทรัพยากรในโรงงาน การบริหารห่วงโซ่อุปทาน ระบบอาคารอัจฉริยะและระบบโครงข่ายไฟฟ้า ไปจนถึงการขนส่งที่ใช้พลังงานสะอาด และการดูแลสุขภาพขั้นสูง บริษัทฯ พัฒนาเทคโนโลยีด้วยวัตถุประสงค์เพื่อมอบคุณค่าที่แท้จริงแก่ลูกค้า ซีเมนส์ช่วยให้ลูกค้าเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมและตลาด เพื่อยกระดับการใช้ชีวิตของคนนับพันล้านโดยผสานโลกความจริงและโลกดิจิทัลเข้าไว้ด้วยกัน ซีเมนส์เป็นผู้ถือหุ้นหลักในซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการแพทย์และบริการดูแลสุขภาพดิจิทัล นอกเหนือจากนั้น ซีเมนส์ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยใน ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ ผู้นำระดับโลกในด้านการผลิตและนำส่งพลังงานไฟฟ้า

ในปีงบประมาณ 2566 ซึ่งสิ้นสุดเมื่อ 30 กันยายน 2566 ซีเมนส์มีพนักงาน 320,000 คนทั่วโลก กลุ่มธุรกิจของซีเมนส์สร้างรายได้ 77.8 พันล้านยูโร และมีผลกำไร 8.5 พันล้านยูโร ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.siemens.com.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password