ออมสินได้ครบ 3 กลุ่ม 2 ประเภท ผู้ชนะออกแบบกระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืน   

แบงก์ออมสิน ได้ข้อสรุป! โหวตเลือก “ผู้ชนะ” ประกวดออกแบบ “กระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืน” ในวาระวันออมแห่งชาติ 2566 เผย! ได้ครบทั้ง 2 ประเภท “กระปุกสวยงาม + นวัตกรรมสร้างสรรค์” ทั้งระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป นัดมอบรางวัล 27 ต.ค.นี้ ที่สำนักงานใหญ่

นายโชคชัย คุณาวัฒน์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส เป็น ประธานในการตัดสินผลงานการประกวดออกแบบกระปุกออมสิน ในโอกาสวาระวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 โดยมี นางสาววชิรา การสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานความยั่งยืน นายธีระศักดิ์ เขมะนุเชษฐ์ ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน นายพิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ พิธีกรรายการชื่อดัง และนายกงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ ศิลปินป๊อปอาร์ทแถวหน้าของเมืองไทย ร่วมเป็น คณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบกระปุกออมสิน ในหัวข้อ “กระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 391,000 บาท

โดยเปิดรับผลงานเมื่อวันที่ 25 กันยายน – 16 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา มี นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 300 ผลงาน ทั้ง ประเภทสวยงาม และประเภทนวัตกรรมสร้างสรรค์ มีผลงานเข้ารอบตัดสิน 125 ผลงาน โดยมีผู้ชนะเลิศแต่ละประเภท ทั้งระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป รวม 6 รางวัล ซึ่งจะมี การมอบรางวัลผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทในงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

สำหรับ ผลการตัดสินผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบกระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืน ในวาระวันออมแห่งชาติ 2566 มีดังนี้

ประเภทกระปุกสวยงาม

ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า

>> น.ส.ณญาดา สิทธิสูงเนิน กับผลงาน มัจฉานุออมทรัพย์

ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า

>> นายธนภัทร จันทร์กระจ่าง กับผลงาน Aom-Blox

ระดับบุคคลทั่วไป

>> นายปัทวี เข็มทอง กับผลงาน ออมสินน้องช้าง

ประเภทกระปุกนวัตกรรมสร้างสรรค์

ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า

>> น.ส.นารา วิบูลย์สันติพงศ์ กับผลงาน น้องต้นไทรกับความยั่งยืน

ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า

>> นายอัษฐวรรธน์ เทียมเมือง กับผลงาน Magic Pipe

ระดับบุคคลทั่วไป

>> น.ส.สมฤทัย เลิศเทวศิริ กับผลงาน ม้าออมเงินไม้ (มาออมเงินมั้ย)

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการประกวดออกแบบกระปุกออมสิน ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างภารกิจธนาคารเพื่อสังคมของธนาคารออมสินที่มุ่งมั่นปลูกฝังนิสัยการออมให้ประชาชนคนไทยอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้เกิดการออมเงินในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการสร้างค่านิยมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการออมที่สามารถสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับชีวิต.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password