บสย.ร่วมเสวนาการบริการดิจิทัลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ

บสย.ร่วมเสวนาการพัฒนาระบบนิเวศการเงินดิจิทัลอย่างรับผิดชอบ นำเทคโนโลยีช่วย SMEs ลดขั้นตอน ลดต้นทุน ลดเวลา มุ่งหน้าสู่การเป็นดิจิทัล เกตเวย์สำหรับ SMEs

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมเวทีเสวนา หัวข้อ “Collaboration on Digital Services for Business’s Development” ในงาน BOT Digital Finance Conference 2023” ภายใต้ธีม Building Ecosystem for Responsible Innovation” การพัฒนาระบบนิเวศการเงินดิจิทัลอย่างรับผิดชอบ จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 15 กรกฎาคม 2566

นายสิทธิกร กล่าวว่า SME ที่ บสย. ค้ำประกันอยู่กว่า 8 แสนราย แบ่งออกเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME 30% ส่วนอีก 70% คือ ผู้ประกอบการรายย่อย หรืออาชีพอิสระ (Micro SMEs) ความท้าทายคือ ทำให้ 8 แสนรายนี้อยู่ในระบบดิจิทัล โดยในปีนี้ บสย. ยกระดับการให้บริการด้วยพัฒนาระบบยืนยันตัวตน หรือ NDID บนแพลตฟอร์ม Line @tcgfirst เพื่อรองรับธุรกรรมทางการเงินเพื่อตอบโจทย์การทำธุรกรรมด้านสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เชื่อมโยงผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเข้าถึงแหล่งทุน และการค้ำประกันสินเชื่อจาก บสย. ซึ่งจะช่วยให้ SMEs ลดขั้นตอน ลดต้นทุน ลดเวลา ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการรับบริการจาก บสย. ทั้งด้านการค้ำประกันสินเชื่อ และ ด้านการให้คำปรึกษาผ่านศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ บสย. F.A. Center

นอกจากนี้ การปรับตัวของ บสย. และความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร อย่างการเข้าร่วมโครงการ TrustBiz Connext  แพลตฟอร์มดิจิทัล Digital ID และ  e-Signature เพื่อนิติบุคคล จะเป็นการช่วยสนับสนุนให้ SME อีกกว่า 3 ล้านรายที่อยู่นอกระบบสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบผ่าน Digital Lending และ Digital Credit Guarantee ของ บสย. ได้ง่ายขึ้น และเป็นการลดต้นทุนให้แก่ SMEs ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ บสย.ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาและเชื่อมโยงการดำเนินงานและการให้บริการต่อ SMEs เพื่อยกระดับการบริการของ บสย. สู่การเป็น SMEs Digital Gateway ต่อไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password