สถาบันคุ้มครองเงินฝากเปิดรับ “ผอ.คนใหม่” สนใจสมัครด่วน!

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ประกาศรับสมัคร “ผู้อำนวยสถาบันฯ” เริ่มเปิดรับแล้วจนถึง 30 มี.ค.นี้

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก กระทรวงการคลัง แจ้งว่า สถาบันฯมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยสถาบันฯ” ตาม พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 9-30 มีนาคม 2566 เวลา 08-30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0 2273 9020 ต่อ 3694 หรือ 3728.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password