ธ.ก.ส. เยี่ยมชม! ฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา ดูงานกัญชาเพื่อการแพทย์

คณะอนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธ.ก.ส. เยี่ยมชมงานเกษตรอินทรีย์และชุมชนท่องเที่ยว ดูงานกัญชาเพื่อการแพทย์ มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้ประชาชน

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วย นายวิจารย์ สิมาฉายา , นายสุนทร ตาละลักษณ์ และคณะผู้บริหาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ที่ดำเนินธุรกิจเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานมาเป็นเวลา 24 ปี ซึ่งในปี 2562 มีการหันมาปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์ในวิถีเกษตรอินทรีย์

โดยปลูกกัญชาในโรงเรือน 800 ต้น และนอกโรงเรือน 1,200 ต้น ส่งจำหน่ายให้ โรงพยาบาลยุพราชเด่นชัยแพร่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นอกจากนี้ ฟาร์มเพชรล้านนา ยังได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในการปลูกกัญชาเพื่อวิจัยร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย

จากนั้นเดินทางไปร่วมมอบของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ที่จำเป็นตามโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน ธ.ก.ส. ให้แก่โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง อาทิ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว ผ้าห่มกันหนาว และชุดจานชาม เพื่อส่งมอบความสุขและสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนในชุมชนห่างไกล พร้อมเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยวบ้านป่าเหมี้ยง

ซึ่งเป็น 1 ในชุมชนต้องเที่ยวของ ธ.ก.ส. ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมวิถีชีวิตเรียบง่ายและทิวทัศน์ที่สวยงาม โดยมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น สะพานรักดอกเสี้ยว เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ สตรีทอาร์ตบ้านป่าเหมี้ยง และการจิบชาใบเหมี้ยงที่ปลูกโดยเกษตรกรในชุมชน ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2566.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password