ธ.ก.ส. จัด “ตลาดนัดของดี วิถีชุมชน” เดือนมกราคม 2566

ธ.ก.ส. รวมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเกษตรกรกว่า 70 ร้านค้า จัดตลาดนัดของดี วิถีชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2566 เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้แก่เกษตรกรลูกค้า วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ระหว่าง 25 – 27 มกราคมนี้ ณ บริเวณด้านหน้า ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.จัดงาน “ตลาดนัดของดี วิถีชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2566” ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 ณ บริเวณด้านหน้า ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า เพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรลูกค้า วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร โดยในครั้งนี้ มีบูธจำหน่ายสินค้า ทั้งอุปโภคและบริโภค ผักผลไม้สดปลอดสารพิษตามฤดูกาล สินค้าแปรรูปจากอาหารทะเลและผลไม้ เครื่องแกงสำเร็จรูป เครื่องประดับและผ้าไหมพื้นเมือง เป็นต้น

ในโอกาสนี้ ธ.ก.ส. ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมชิม ชม ช้อป สินค้าคุณภาพดีในงานตลาดนัดของดี   วิถีชุมชน เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร อันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password