บสย.เข้าพบปธ.กรรมการหอการค้าไทย เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566

ผู้บริหาร บสย. เข้าพบประธานกรรมการหอการค้าไทย เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 และร่วมหารือแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อย ในโครงการต่างๆ ของหอการค้าไทย

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นางดุสิดา ทัพวงษ์  รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ และรักษาการรองผู้จัดการทั่วไปสายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ ร่วมอวยพร นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ อาคารบรรเจิดชลวิจารณ์ หอการค้าไทย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566

ในโอกาสนี้ บสย. และหอการค้าการค้าไทย  ได้ร่วมหารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อย หรือ SMEs ในโครงการต่างๆ ของหอการค้าไทย โดยเฉพาะโครงการที่สำคัญ ได้แก่โครงการ YEC , Big brother , Sand box เพื่อธุรกิจส่งออก รวมทั้งโครงการครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย

รวมไปถึงโครงการที่สภาหอการค้าไทยวางแนวทางการช่วยส่งเสริมสนับสนุนและเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEsให้เข้ามาร่วมในเครือข่ายสภาหอการค้าไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อยให้เชื่อมโยงเข้าหากัน ขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสการเป็น supply chain ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ เพื่อนำไปสู่การขยายขอบเขตและการสร้างมูลค่าเพิ่มในการประกอบธุรกิจเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนร่วมกัน.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password