ออมสิน ยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่น”โครงการ ธนาคารโรงเรียน”

ธ.ออมสิน จัดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนในโครงการธนาคารโรงเรียน นำเข้าพบนายกรัฐมนตรีและทัศนศึกษาสร้างเสริมประสบการณ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2566

ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเด็กและเยาวชนดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนในโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน จำนวนกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ผู้ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนที่มีบทบาทโดดเด่นด้านการเป็นผู้นำการออม รวมถึงมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี เรียนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ ขยัน และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยธนาคารได้นำคณะเยาวชนทั้ง 20 รายที่ได้รับเลือก เข้าพบพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟังโอวาท พร้อมรับโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้มอบเสื้อสามารถของโครงการธนาคารโรงเรียนแก่เยาวชนดีเด่นทั้ง 20 ราย เพื่อเชิดชูผลงานและการมีจิตสาธารณะ เสียสละปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำการออมของโรงเรียน รวมถึงได้นำคณะเยาวชนทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน “INVESTORY” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และร่วมชมภาพยนตร์ “AVATAR : วิถีแห่งสายน้ำ” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและสร้างเสริมประสบการณ์แก่เยาวชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 

สำหรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ธนาคารได้เปิดให้เด็กและเยาวชนที่ลงทะเบียนออนไลน์จองสิทธิ์ฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน “ตุ๊กตาล้มลุก” ตั้งแต่วันที่ 9 – 12 มกราคม 2566 สามารถฝากเงินในวันที่ 14 มกราคม 2566 ที่สาขาของธนาคารออมสินทั่วประเทศ และขอรับกระปุกออมสินได้ ณ สาขาที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ฝากเงิน ตั้งแต่วันที่ 14 – 31 มกราคม 2566 นอกจากนี้ ที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ มีการจัดกิจกรรมร่วมสนุกสำหรับเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมงาน พร้อมรับของแจกของรางวัลมากมาย ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. รวมถึงยังสามารถร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ณ สาขาที่ตั้งอยู่ในสำนักงานภาค 18 แห่งทั่วประเทศ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password