ร่วมยินดี EXIM BANK รับ 7 รางวัลเกียรติยศ ปี’64

“พสุ โลหารชุน” นำทีมบอร์ด EXIM BANK ร่วมแสดงความยินดีกับ “รักษ์ วรกิจโภคาทร” ที่นำพาองค์กรคว้ารางวัลเกียรติในปี 2564 มากถึง 7 รางวัล จาก 5 องค์กรชั้นนำ

ดร.พสุ โลหารชุน (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำกรรมการธนาคารแสดงความยินดีแก่ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK และผู้บริหาร EXIM BANK ในโอกาสที่ EXIM BANK ได้รับรางวัลเกียรติยศจากหน่วยงานต่าง ๆ จากผลการดำเนินงานปี 2564 ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากร EXIM BANK เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจและพันธกิจของธนาคาร ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ ปี 2564 EXIM BANK ได้รับรางวัลเกียรติยศจากหน่วยงานต่าง ๆ รวม 7 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น จาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ประเภทดีเด่น และ รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประเภทชมเชย รางวัล Total Quality Management ประเภท Best Practices จากมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย 2 รางวัล ได้แก่ การประยุกต์มาตรฐานเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน : กลไกสำคัญที่ต่อยอดสู่การพัฒนาบุคลากร EXIM BANK

รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รางวัลเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน จากสถาบันไทยพัฒน์ และ รางวัลอาคารประหยัดพลังงานและคุณภาพอากาศภายในอาคาร จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.).

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password