ไทยเครดิตฯ หนุนทุนการศึกษาเด็กนักเรียน โครงการ“ใครไม่เห็น เราเห็น…เติมฝันโรงเรียนเล็ก” ครั้งที่ 2

ธ.ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ส่งมอบอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้และทุนการศึกษาในโครงการ “ใครไม่เห็น เราเห็น…เติมฝันโรงเรียนเล็ก”ครั้งที่ 2 หนุนโรงเรียนที่มีงบจำกัดและขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน จ.เชียงใหม่

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย นำโดย นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ และ นายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซ์และสาขาสินเชื่อ ร่วมกับ นายสุวัฒน์ ฤกษ์สุจริต กรรมการผู้จัดการ ไทยประกันสุขภาพ และคณะผู้แทนจากหน่วยงาน เป็นตัวแทนในการส่งมอบอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้และทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในโครงการ “ใครไม่เห็น เราเห็น…เติมฝันโรงเรียนเล็ก” ครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่มีงบประมาณจำกัด หรือขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนต่างๆ

ธนาคารจึงเติมฝัน ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนซึ่งประกอบไปด้วย หนังสือเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องอุปโภคบริโภค และสมทบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนวัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า และเด็กยากจน เนื่องจากเด็กๆ ไม่เพียงแต่เรียนหนังสือในโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังกินและนอนอาศัยในวัดอีกด้วย ปัจจุบันมีเด็กในการดูแลของวัดจำนวนมากกว่า 600 คน

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนไทยที่เป็นรากฐานของสังคม ธนาคารจึงส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษา และนี่เป็นครั้งที่ 2 ที่โครงการ “ใครไม่เห็น เราเห็น…เติมฝันโรงเรียนเล็ก” ของธนาคารได้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเด็กๆ ที่ขาดโอกาสเหล่านี้ เพราะเราเชื่อว่าการสนับสนุนการเรียนรู้และการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการสร้างประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในอนาคตธนาคารยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาต่อไป ภายใต้แนวคิดและจุดยืนของธนาคารที่ว่า “Everyone Matters ทุกคนคือคนสำคัญ” เพื่อส่งมอบอนาคตที่ดีให้กับเยาวชนคนสำคัญของประเทศไทย.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password