EXIM BANK ร่วมประชุมสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 1/2566

EXIM BANK พร้อมผู้บริหารสถาบันการเงินของรัฐ 7 แห่ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 1/2566

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยผู้บริหารจากสถาบันการเงินของรัฐอีก 7 แห่ง ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายฉัตรชัย ศิริไล (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และประธานกรรมการสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เมื่อเร็วๆ นี้.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password