บสย. ร่วมประชุมสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 1/2566

ผู้บริหาร บสย. ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 1/2566 มีผู้บริหารในหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม โดยธ.กรุงไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยนางดุสิดา ทัพวงษ์ ผู้บริหารสายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ และผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (The Government Financial Institutions Association : GFA) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยกรรมการสมาคม ผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินของรัฐที่เป็นสมาชิก ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมประชุม โดยมีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password