สพพ.ประชุมจัดทำแผนร่วม TICA ช่วยเหลือเพื่อนบ้าน

สพพ. ประชุมหารือการจัดทำแผนโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี (Potential Pipeline Projects) ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. ประชุมหารือเกี่ยวกับ การจัดทำแผนโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี (Potential Pipeline Projects) ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับ 3 ประเทศ คือ กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา และเผยแพร่ยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน พ.ศ. 2565-2570 (Country Strategy 2022-2027) ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency : TICA) โดยมี พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. และนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นผู้แทน สพพ. เข้าร่วมหารือกับ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password