บสย. รับประกาศเกียรติคุณความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ดีเด่น 2022 

“สิทธิกร ดิเรกสุนทร” นำทีมผู้บริหาร บสย. รับประกาศเกียรติคุณความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ดีเด่น 2022 ในกิจกรรม “Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022”  จาก สกมช.

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ดีเด่น (Certificate of  Cyber Safety) ประจำปี 2022  ในกิจกรรม “Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022”  จากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) คัดเลือกโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ประกอบกับหลักฐานดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ ลักษณะเดียวกับการประเมินตัวชี้วัด The Global Cybersecurity Index (GCI)  เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการป้องกัน รับมือและรับความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ สอดคล้องกับแนวทางพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ปี 2562 และเป็นไปตามมาตรฐานสากล  สะท้อนความความมุ่งมั่น บสย. ภายใต้ยุทธศาสตร์ Digital Transformation สู่ Digital Technology ยกระดับด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ตามเป้าหมาย Thailand 4.0 เมื่อเร็วๆ นี้.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password