ออมสินร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมที่เชียงใหม่

“ประภาศ คงเอียด” นำทีมบอร์ด ผู้บริหารและพนักงานแบงก์ออมสิน ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ช่วยเหลือ “คนพิการสายตา – เหยื่อโควิดฯ” พร้อมเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยวโฮมสเตย์และไถ่ชีวิตโคกระบือถึงจังหวัดเชียงใหม่

นายประภาศ คงเอียด ประธานกรรมการธนาคารออมสิน และ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ในโอกาสเดินทางมาประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสินและผู้บริหารระดับสูงในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2565 โดยเยี่ยมชมโครงการต่าง ๆ ที่ธนาคารให้การสนับสนุน อาทิ โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สำหรับผู้พิการทางด้านสายตา ณ อำเภอแม่แตง ตั้งแต่การมอบอุปกรณ์กี่ทอผ้า ฝึกการอบรมการย้อมผ้า การทอผ้า และการตัดเย็บเสื้อผ้าลาย “เนตรฤทัย” สู่การจัดตั้งกองทุนเนตรฤทัย เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ พร้อมมอบไก่พันธุ์ไข่พร้อมอาหารไก่ แก่ครอบครัวผู้พิการทางสายตา จำนวน 30 ครัวเรือน และกล่องปันสุข จำนวน 100 กล่อง แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้านไร่กองขิง อำเภอหางดง พร้อมมอบกล่องปันสุข จำนวน 100 กล่อง แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ จำนวน 10 ตัว จากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อส่งมอบให้กับชาวบ้านนำไปเลี้ยงต่อไป ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ด้วย.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password